Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna jest poświęcone problemom obliczeń    procesowych   i   zagadnieniom    projektowo – konstrukcyjnym   aparatury i  urządzeń stosowanych w przemysłach przetwórczych, w tym szczególnie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rolno–spożywczym, jak również w energetyce, gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska.

Prace nadsyłane do czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna są recenzowane  przez  specjalistów←.  Autorzy  opublikowanych artykułów  uzyskują
7 punktóww  ocenie  parametrycznej  Ministerstwa  Nauki  i  Szkolnictwa Wyższego (od 2015 r. )

Artykuły w czasopiśmie Inżynieria i Aparatura Chemiczna mają szerokie spektrum tematyczne obejmujące:

  • procesy i operacje jednostkowe inżynierii chemicznej,
  • bio- i nanotechnologie,
  • inżynierię biomedyczną,
  • recykling,
  • bezpieczeństwo procesowe,
  • obliczenia i projektowanie aparatów w aspekcie poprawy wydajności,
    lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska.

najnowsze cytowania  ZOBACZ ostatnio dodane artykuły

 Cytowania moich prac  →  załóż sobie profil w Google Scholar Citations

Journal_indexing
Informacja-1

 


INFORMACJE / AKTUALNOŚCI