Czasopismo Inżynieria i Aparatura Chemiczna jest poświęcone problemom obliczeń procesowych i zagadnieniom projektowo– konstrukcyjnym aparatury
i urządzeń stosowanych w przemysłach przetwórczych, w tym szczególnie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rolno–spożywczym, jak również w energetyce, gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska.

Prace nadsyłane do czasopisma Inżynieria i Aparatura Chemiczna są recenzowane przez specjalistów. Autorzy opublikowanych artykułów uzyskują
5 punktów w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(od 17.09.2012 r. – nadal)

Artykuły w czasopiśmie Inżynieria i Aparatura Chemiczna mają szerokie spektrum tematyczne obejmujące:

  • procesy i operacje jednostkowe inżynierii chemicznej,
  • bio- i nanotechnologie,
  • inżynierię biomedyczną,
  • recykling,
  • bezpieczeństwo procesowe,
  • obliczenia i projektowanie aparatów w aspekcie poprawy wydajności,
    lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska.

najnowsze cytowania  ZOBACZ ostatnio dodane artykuły

 Cytowania moich prac  →  załóż sobie profil w Google Scholar Citations

Rating for inzynieria-aparatura-chemiczna.pl

Bezpieczna strona

 

 

 

INFORMACJE / AKTUALNOŚCI