Archiwum z miesiąca Czerwiec, 2011

85-lecie działalności SIMP oraz 130 rocznica urodzin założyciela SIMP prof. Henryka Mierzejewskiego

Sesja Jubileuszowa odbyła się w dniu 28 czerwca 2011 r. w Sali „A” Warszawskiego Domu Technika NOT.
Uroczystości jubileuszowe objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski,
a niżej wymienione osoby przyjęły zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym:
•  Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
•  Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej,
•  Marek Walczak – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
•  Bogdan Klich – Minister Obrony Narodowej,
•  Marek Woszczyk – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
•  Stefan Góralczyk – Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
•  Witold Wiśniowski – Dyrektor Instytutu Lotnictwa,
•  Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT,
•  Ryszard Szczepanik – Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
•  Aleksander Nakonieczny – Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
•  Adam Mazurkiewicz – Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji,
•  Paweł Soroka – Przewodniczący Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego,
•  Zygmunt Mierzejewski – Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,
•  Jan Kaczmarek – Honorowy Prezes SIMP,
•  Aleksander Kopeć – Prezes Rady SIMP,
•  Kazimierz Wawrzyniak – Członek Honorowy SIMP,
•  Witold Kawecki – Członek Honorowy SIMP.

Otwarcia Sesji dokonał kol. Andrzej Ciszewski – prezes SIMP, który przewodniczył zgromadzeniu, w towarzystwie kol. kol.: Jana Kaczmarka – honorowego prezesa SIMP, Aleksandra Kopcia – przewodniczącego Rady SIMP i Kazimierza Łasiewickiego – sekretarza generalnego SIMP. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, który tworzyli uczniowie Europejskiego Technikum Lotniczego SIMP i powitaniu zebranych, Prezes SIMP zaproponował uczczenie chwilą zadumy pamięci zmarłych w okresie od ostatniego XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP pięciu członków honorowych SIMP, tj. kol. kol. Jerzego Koźbiała (Oddział SIMP w Kaliszu), Mariana Potorskiego (Oddział SIMP w Toruniu), Lucjana Przybylskiego (Oddział SIMP w Krakowie), Kazimierza Stępniewskiego (Oddział SIMP w Łodzi) i Tadeusza Żuka (Oddział SIMP w Płocku).

Program Sesji obejmował trzy wystąpienia:

  • 85. lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
    – referował Zdzisław Moliński, dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie,
  • SIMP dziś – podstawowe obszary działalności 
    – referował Andrzej Ciszewski, prezes SIMP,
  • Wspomnienie dotyczące założyciela SIMP – prof. H. Mierzejewskiego (1881 – 1929), w 130 rocznicę urodzin
    – referował Kazimierz Łasiewicki, sekretarz generalny SIMP.

Pełny tekst referatów opublikowany został w numerze 6/2011 „Wiadomości SIMP”, który został wręczony uczestnikom Sesji Jubileuszowej.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie, nadanej z okazji 85-lecia SIMP i 130. rocznicy urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego godności członka honorowego SIMP dla niżej wymienionych kolegów:
•  Włodzimierza Boczka – Oddział SIMP w Legnicy,
•  Remigiusza Bronieckiego – Oddział SIMP w Pile,
•  Władysława Burzyńskiego – Oddział SIMP we Wrocławiu,
•  Kazimierza Łasiewickiego – Oddział SIMP w Gorlicach,
•  Stanisława Marka – Oddział SIMP w Tarnowie,
•  Leszka Pinkosza – Oddział SIMP w Warszawie,
•  Kazimierza Steca – Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP,
•  Józefa Szatkowskiego – Oddział SIMP w Szczecinie,
•  Jerzego Wawrzyńczyka – Oddział SIMP w Katowicach.

Aktu dekoracji dokonali: honorowy prezes SIMP – prof. Jan Kaczmarek i prezes SIMP – dr inż. Andrzej Ciszewski. Ponadto Prezes SIMP udekorował kol. Alicję Korzeniowską z Oddziału SIMP w Krakowie odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego, a prezes NOT – Ewa Mańkiewicz-Cudny udekorowała kol. Dariusza Raczkowskiego Diamentową Odznaką NOT.

Następnie miały miejsca wystąpienia okolicznościowe niżej wymienionych zaproszonych gości:
•  Olgierda Dziekońskiego – sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
•  Ewy Mańkiewicz-Cudny – prezesa Zarządu Głównego NOT,
•  Marka Walczaka – prezesa Urzędu Dozoru Technicznego,
•  Roberta Mycrofta – przedstawiciela brytyjskiego stowarzyszenia Institution of Mechanical Engineers (IMechE),
•  Zygmunta Mierzejewskiego – przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,
•  Pawła Soroki – przewodniczącego Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego,
•  Stefana Góralczyka – dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wiceprezesa Federacji SNT NOT,
•  Aleksandra Nakoniecznego – dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
•  Jolanty Kochańskiej – I zastępcy Prezesa PKN ds. Normalizacji,
•  Andrzeja Boronia – sekretarza generalnego SEP.
Wpłynęło także szereg listów gratulacyjnych.

Ostatnim punktem Sesji Jubileuszowej był koncert Capelli Barokowej Zamku SIMP w Rydzynie, w składzie:
Anna Majdanik – I skrzypce;      Katarzyna Schulz – II skrzypce;     Zbigniew Schulz – III skrzypce, kontrabas
Urszula Schulz – klarnet, fortepian;    Michał Schulz – fortepian – z następującym programem: Preludium; Menuet – Luigi Boccherini; Suita tańców barokowych: Pastorale – Domenico Zipoli, Gigue – Dominico Scarlatti, Menuet – Johann Sebastian Bach, Sarabanda – Arcangelo Corelli, Passepied – Anonim; Scherzo h–moll op. 20 Nr 1 – Fryderyk Chopin; Kanon – Johann Pachelbel; Ave Maria – Johann Sebastian Bach; Ave Maria– Ch. Gounod; Nad pięknym modrym Dunajem – Johann Strauss; Etiuda C-dur op. 10 nr 1 – Fryderyk Chopin;  a la Mazurka – Carl Bohm; Rigodoun – Georg Böhm.

Spotkanie koleżeńskie połączone z poczęstunkiem, umożliwiające także odbycie wielu rozmów kuluarowych na tematy związane z historią ale również z przyszłością SIMP zamknęło jubileuszowe spotkanie.

Opr. Kazimierz Łasiewicki