Archiwum z miesiąca Marzec, 2012

Zgłoszenia projektów w ramach współpracy naukowej polsko-czeskiej i polsko-chińskiej

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o wprowadzenie tematów do dwóch Programów Wykonawczych:

  1. z Republiką Czeską na lata 2013-2014
    (termin nadsyłania wniosków upływa 30 maja br.)
    http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-lata-2012-2013-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonaw-1/
  2. z Chińską Republiką Ludową na lata 2012-2013
    (termin nadsyłania wniosków upływa 31 maja br.)
    http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/zaproszenie-do-skladania-wnioskow-na-lata-2012-2013-na-wymiane-osobowa-w-ramach-programu-wykonaw/

Programy Wykonawcze obejmują projekty w dowolnej dziedzinie, uzgodnione między polskimi i czeskimi oraz polskimi i chińskimi zespołami badawczymi. Środki przyznawane przez obie strony na okres do dwóch lat przeznaczone są na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów).

Wsparcie innowacji – II Konkurs Programu INNOTECH

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu INNOTECH, wspierającego sektor nauki
i sektor przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu.
Nabór wniosków potrwa od 2 kwietnia do 2 maja 2012 roku. Konkurs adresowany jest do podmiotów podejmujących działania
badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii,
produktów lub usług oraz służące podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Więcej informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ii-konkurs-programu-innotech/