Archiwum z miesiąca Listopad, 2013

IX Konferencja Naukowa 2014

INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA
połączona z mikrosympozjum
Bioinżynieria 2014

organizowana jest przez
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej  Politechniki Warszawskiej

Konferencja odbędzie się w dniach 18-19 września 2014 r. w Sarbinowie k/ Koszalina
(Ośrodek Wypoczynkowy PW)

  Celem konferencji jest:  
  przegląd osiągnięć w opracowaniu metod, procesów i urządzeń zwiększających czystość powietrza, wody i gleby
  wymiana doświadczeń w dziedzinie wdrażania i stosowania technicznych środków ochrony wód i powietrza oraz unieszkodliwiania odpadów stałych
  prezentacja i dyskusja nowych kierunków rozwoju inżynierii procesowej w zakresie ochrony środowiska i analizy zagadnień związanych z jego wpływem na zdrowie człowieka

więcej informacji na stronie:   www.ichip.pw.edu.pl
Komunikat 1
Formularz zgłoszeniowy