Archiwum z miesiąca Październik, 2014

POSTĘPY INŻYNIERII BIOREAKTOROWEJ 2015

są tematem
XII  Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej
na którą zapraszają
KOMITET INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ PAN
Sekcja Inżynierii Bioprocesowej
oraz
KATEDRA INŻYNIERII BIOPROCESOWEJ
Politechniki Łódzkiej
Łódź, 2 – 4 września 2015 r.
(zmiana terminu)

Zakres konferencji:

Bioreaktory niekonwencjonalne
i ich charakterystyka
Zastosowanie procesów membranowych
w biotechnologii
Zjawiska transportu pędu, ciepła
i masy w bioreaktorach
Zastosowanie bioreaktorów
z unieruchomionymi enzymami i komórkami
Kinetyka bioprocesów Wykorzystanie bioreaktorów w procesach ochrony środowiska
Dynamika i kontrola procesów
w bioreaktorach
Inżynieryjne problemy oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów przemysłowych i rolnych
Aparatura kontrolno-pomiarowa
i metody analityczne w biotechnologii
Energia z biomasy
Inżynieria metaboliczna
Problemy oczyszczania i rozdzielania produktów biotechnologii Inżynieria komórki
Zintegrowane procesy biosyntezy
i separacji bioproduktów
Biologia systemów


Terminarz organizacyjny

15.11.2014 r.   – rozesłanie II Komunikatu
31.12.2014 r.  – nadesłanie tytułów prac
31.03.2015 r. – nadesłanie pełnych tekstów prac do druku

Aktualne i szczegółowe informacje są dostępne na stronie:

http://pib.wipos.p.lodz.pl/

Pełne teksty artykułów z poprzednich konferencji
opublikowane

w czasopiśmie „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”
   w 2012 roku

 w 2009 roku