Archiwum z miesiąca Marzec, 2016

Polish Scientific Networks: SCIENCE and BUSINESS

Konferencja   NAUKA  I  BIZNES
30 czerwca – 2 lipca 2016
Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wydarzenie skierowane jest do naukowców zainteresowanych zastosowaniem wyników badań w praktyce i do firm, które chcą wykorzystać innowacje w swojej działalności. Celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji badań naukowców oraz nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowców i biznesu.

Sesje wykładowe PSN będą zatem dotyczyć nie tylko nowoczesnych technologii, w tym technologii IT i biomedycznych, ale także innowacji społecznych. Dodatkowo będzie można wziąć udział w panelach dyskusyjnych na temat rozwoju innowacyjnego przemysłu w Polsce, dobrych praktyk we współpracy nauki z biznesem, czy roli badań naukowych w rozwiązywaniu problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Oprócz tego osoby zainteresowane czynnym udziałem w konferencji mogą nadsyłać swoje zgłoszenia do 29 kwietnia. Organizatorzy wybiorą 16 najciekawszych wystąpień i 80 plakatów.

Organizatorami konferencji są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Młodych Uczonych PAN i Klub Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

wg BIULETYNu MNiSW