Archiwum z miesiąca Lipiec, 2017

X Światowy Kongres Inżynierii Chemicznej

odbędzie się w dniach  1-5 października 2017  w Barcelonie, Hiszpania

    Strukturę programu tworzą trzy podstawowe działy:
 

Zagadnienia inżynierii chemicznej i biochemicznej
w ramach 7 głównych tematów.
 

Nowatorskie badania, nowe technologie i obserwowane obszary wzrostu w dziedzinie inżynierii chemicznej i biochemicznej.
 

Wielkie wyzwania XXI wieku (program przemysłowy)
w 4 obszarach priorytetowych:
Energia, Woda, Zdrowie & Wellness oraz Żywność i Żywienie.
 

Wspólne specjalistyczne imprezy.

Każdy dzień kongresowy skupi się na jednym z tych wielkich wyzwań, przy czym będzie to ściśle powiązane
z programem przemysłowym, aby zbliżyć te wyzwania do rzeczywistych realizacji przemysłowych.

Szczegółowe informacje:
http://wcce10.org/