Archiwum ‘Aktualności’

Wsparcie innowacji ? II Konkurs Programu INNOTECH

 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu INNOTECH, wspierającego sektor nauki
i sektor przedsiębiorstw w zakresie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć z różnych dziedzin nauki i branż przemysłu.
Nabór wniosków potrwa od 2 kwietnia do 2 maja 2012 roku. Konkurs adresowany jest do podmiotów podejmujących działania
badawcze i prace przygotowawcze do wdrożenia, ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii,
produktów lub usług oraz służące podniesieniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Więcej informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/ii-konkurs-programu-innotech/

Kondolencje

Kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia
Pani Profesor Bożennie Kawalec-Pietrenko
z powodu śmierci Męża

składa
Kolegium Redakcyjne i Rada Programowa
czasopisma
?Inżynieria i Aparatura Chemiczna?

Noworoczne życzenia

W Nowym 2012 Roku
Czytelnikom, Autorom i Współpracownikom
sukcesów w pracy zawodowej
oraz zdrowia i pomyślności w życiu osobistym
życzy Redakcja

Kolejne sukcesy Pani Profesor Kawalec-Pietrenko

W dniu 23 listopada 2011, na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk na stanowisko wiceprzewodniczącej Komitetu wybrana została Pani Profesor dr hab. inż. Bożenna Teresa Kawalec-Pietrenko, prof. zw. PG.

Pani Profesor Bożenna Kawalec-Pietrenko jest pierwszą kobietą w historii inżynierii chemicznej i procesowej w Polsce, która w roku 1996 została wybrana w skład tego Komitetu. Jest również pierwszą kobietą, która objęła tak zaszczytną funkcję w tym tak zdominowanym przez mężczyzn Komitecie.

Pani Profesor Kawalec-Pietrenko jest również w Komitecie przewodniczącą Sekcji Przepływów Wielofazowych. Stąd to, z Jej inicjatywy i pod Jej przewodnictwem od roku 1986 co trzy lata były organizowane w Politechnice Gdańskiej kolejne I-X Ogólnopolskie Konferencje Przepływów Wielofazowych.

Pani Profesor dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko została również powołana przez Ministra Gospodarki na członka Rady Naukowej Instytutu Nawozów Sztucznych w Puławach.

 

Wg Biuletynu 14 (290) 14 grudnia 2011
Dziekana Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej

 Redakcja Czasopisma ?Inżynieria i Aparatura Chemiczna?
dołącza się do gratulacji i życzeń satysfakcjonującego uczestnictwa w pracach ww. instytucji.

 

Nowe ?Wskazówki dla Autorów? będą obowiązywały w 2012 roku

Redakcja dwumiesięcznika ?Inżynieria i Aparatura Chemiczna? uprzejmie informuje, że w 2012 roku będą obowiązywały
nowe ?Wskazówki dla Autorów?.

Celem wprowadzonych zmian i uzupełnień jest uwzględnienie nowych zaleceń i wymagań  Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
w odniesieniu do czasopism punktowanych.

 

VIII Konferencja Naukowa: INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

VIII Konferencja Naukowa: INŻYNIERIA PROCESOWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA w połączeniu z mikrosympozjum:
PROCESY I PRODUKTY BIOMEDYCZNE 2011 odbyła się w Ośrodku Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Sarbinowie k/ Koszalina
w dniach 15 – 17 września 2011 r. Organizator Konferencji: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej,
Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych.

Konferencja miała na celu:

 • przegląd osiągnięć w opracowaniu metod, procesów i urządzeń zwiększających czystość powietrza, wody i gleby,
 • wymianę doświadczeń w dziedzinie wdrażania i stosowania technicznych środków ochrony wód i powietrza
  oraz unieszkodliwiania odpadów stałych,
 • prezentację i dyskusję nowych kierunków rozwoju inżynierii procesowej w zakresie ochrony środowiska
  i analizy zagadnień związanych z jego wpływem na zdrowie człowieka.

Komitet Organizacyjny:

Prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński ? Przewodniczący, Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Ogólnych
Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz R. Sosnowski ? Sekretarz, Kierownik specjalności Procesy i Produkty Biomedyczne
Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
Dr inż. Maciej Szwast
Mgr inż. Katarzyna Kramek-Romanowska
Mgr inż. Marcin Odziomek

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. inż. Andrzej K. Biń
Prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach
Prof. nzw. dr hab. inż. Roman Gawroński
Prof. dr hab. inż. Leon Gradoń
Prof nzw. dr hab. inż. Marek Henczka
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
Dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
Prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Piątkiewicz
Prof. dr hab. med. Michał Pirożyński
Prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

 

50 lat wydawania czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”

W bieżącym roku upływa 50 lat od ukazania się pierwszego numeru kwartalnika Aparatura Chemiczna, którego kontynuatorem od 1970 roku jest dwumiesięcznik Inżynieria i Aparatura Chemiczna.   Kolejne zespoły pracowników i współpracowników starały się realizować ambitne cele pierwszej redakcji czasopisma, rozwijane później tak, aby spełnić oczekiwania pracowników badawczych, projektantów, konstruktorów,
a także menadżerów oraz inżynierów ruchowych w przemysłach przetwórczych, w tym szczególnie w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, rolno-spożywczym, jak również w energetyce, gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska.

Redakcja wyraża szczere podziękowanie Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego za do?nansowanie umożliwiające wydawanie czasopisma, a O?cynie Wydawniczej SIMPRESS, Radzie Programowej, Recenzentom, Autorom, Czytelnikom, ?rmie AKAPIT (skład i łamanie) oraz Zakładowi Poligra?cznemu SITPChem w Gliwicach za wieloletnią, owocną współpracę. Szczególne podziękowanie pragniemy przekazać Panu Profesorowi Karolowi Machejowi, długoletniemu redaktorowi naczelnemu za wybitne zasługi zarówno w zakresie przedsięwzięć merytorycznych, jak i organizacyjnych.

W imieniu Kolegium Redakcyjnego

redaktor naczelny

dr inż. Józef Zioło

 

85-lecie działalności SIMP oraz 130 rocznica urodzin założyciela SIMP prof. Henryka Mierzejewskiego

Sesja Jubileuszowa odbyła się w dniu 28 czerwca 2011 r. w Sali ?A? Warszawskiego Domu Technika NOT.
Uroczystości jubileuszowe objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski,
a niżej wymienione osoby przyjęły zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym:
?  Barbara Kudrycka ? Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
?  Katarzyna Hall ? Minister Edukacji Narodowej,
?  Marek Walczak ? Prezes Urzędu Dozoru Technicznego,
?  Bogdan Klich ? Minister Obrony Narodowej,
?  Marek Woszczyk ? Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,
?  Stefan Góralczyk ? Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego,
?  Witold Wiśniowski ? Dyrektor Instytutu Lotnictwa,
?  Ewa Mańkiewicz-Cudny ? Prezes FSNT-NOT,
?  Ryszard Szczepanik ? Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych,
?  Aleksander Nakonieczny ? Dyrektor Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
?  Adam Mazurkiewicz ? Dyrektor Instytutu Technologii Eksploatacji,
?  Paweł Soroka ? Przewodniczący Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego,
?  Zygmunt Mierzejewski ? Przewodniczący Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,
?  Jan Kaczmarek ? Honorowy Prezes SIMP,
?  Aleksander Kopeć ? Prezes Rady SIMP,
?  Kazimierz Wawrzyniak ? Członek Honorowy SIMP,
?  Witold Kawecki ? Członek Honorowy SIMP.

Otwarcia Sesji dokonał kol. Andrzej Ciszewski ? prezes SIMP, który przewodniczył zgromadzeniu, w towarzystwie kol. kol.: Jana Kaczmarka ? honorowego prezesa SIMP, Aleksandra Kopcia ? przewodniczącego Rady SIMP i Kazimierza Łasiewickiego ? sekretarza generalnego SIMP. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego, który tworzyli uczniowie Europejskiego Technikum Lotniczego SIMP i powitaniu zebranych, Prezes SIMP zaproponował uczczenie chwilą zadumy pamięci zmarłych w okresie od ostatniego XXXII Walnego Zjazdu Delegatów SIMP pięciu członków honorowych SIMP, tj. kol. kol. Jerzego Koźbiała (Oddział SIMP w Kaliszu), Mariana Potorskiego (Oddział SIMP w Toruniu), Lucjana Przybylskiego (Oddział SIMP w Krakowie), Kazimierza Stępniewskiego (Oddział SIMP w Łodzi) i Tadeusza Żuka (Oddział SIMP w Płocku).

Program Sesji obejmował trzy wystąpienia:

 • 85. lat działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
  ? referował Zdzisław Moliński, dyrektor Zamku SIMP w Rydzynie,
 • SIMP dziś ? podstawowe obszary działalności 
  ? referował Andrzej Ciszewski, prezes SIMP,
 • Wspomnienie dotyczące założyciela SIMP ? prof. H. Mierzejewskiego (1881 ? 1929), w 130 rocznicę urodzin
  ? referował Kazimierz Łasiewicki, sekretarz generalny SIMP.

Pełny tekst referatów opublikowany został w numerze 6/2011 ?Wiadomości SIMP?, który został wręczony uczestnikom Sesji Jubileuszowej.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie, nadanej z okazji 85-lecia SIMP i 130. rocznicy urodzin prof. Henryka Mierzejewskiego godności członka honorowego SIMP dla niżej wymienionych kolegów:
?  Włodzimierza Boczka ? Oddział SIMP w Legnicy,
?  Remigiusza Bronieckiego ? Oddział SIMP w Pile,
?  Władysława Burzyńskiego ? Oddział SIMP we Wrocławiu,
?  Kazimierza Łasiewickiego ? Oddział SIMP w Gorlicach,
?  Stanisława Marka ? Oddział SIMP w Tarnowie,
?  Leszka Pinkosza ? Oddział SIMP w Warszawie,
?  Kazimierza Steca ? Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP,
?  Józefa Szatkowskiego ? Oddział SIMP w Szczecinie,
?  Jerzego Wawrzyńczyka ? Oddział SIMP w Katowicach.

Aktu dekoracji dokonali: honorowy prezes SIMP ? prof. Jan Kaczmarek i prezes SIMP ? dr inż. Andrzej Ciszewski. Ponadto Prezes SIMP udekorował kol. Alicję Korzeniowską z Oddziału SIMP w Krakowie odznaką im. prof. Henryka Mierzejewskiego, a prezes NOT ? Ewa Mańkiewicz-Cudny udekorowała kol. Dariusza Raczkowskiego Diamentową Odznaką NOT.

Następnie miały miejsca wystąpienia okolicznościowe niżej wymienionych zaproszonych gości:
?  Olgierda Dziekońskiego ? sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP,
?  Ewy Mańkiewicz-Cudny ? prezesa Zarządu Głównego NOT,
?  Marka Walczaka ? prezesa Urzędu Dozoru Technicznego,
?  Roberta Mycrofta ? przedstawiciela brytyjskiego stowarzyszenia Institution of Mechanical Engineers (IMechE),
?  Zygmunta Mierzejewskiego ? przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników,
?  Pawła Soroki ? przewodniczącego Gremium Koordynacyjnego Polskiego Lobby Przemysłowego,
?  Stefana Góralczyka ? dyrektora Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i wiceprezesa Federacji SNT NOT,
?  Aleksandra Nakoniecznego ? dyrektora Instytutu Mechaniki Precyzyjnej,
?  Jolanty Kochańskiej ? I zastępcy Prezesa PKN ds. Normalizacji,
?  Andrzeja Boronia ? sekretarza generalnego SEP.
Wpłynęło także szereg listów gratulacyjnych.

Ostatnim punktem Sesji Jubileuszowej był koncert Capelli Barokowej Zamku SIMP w Rydzynie, w składzie:
Anna Majdanik ? I skrzypce;      Katarzyna Schulz ? II skrzypce;     Zbigniew Schulz ? III skrzypce, kontrabas
Urszula Schulz ? klarnet, fortepian;    Michał Schulz ? fortepian – z następującym programem: Preludium; Menuet ? Luigi Boccherini; Suita tańców barokowych: Pastorale ? Domenico Zipoli, Gigue ? Dominico Scarlatti, Menuet ? Johann Sebastian Bach, Sarabanda ? Arcangelo Corelli, Passepied ? Anonim; Scherzo h?moll op. 20 Nr 1 ? Fryderyk Chopin; Kanon ? Johann Pachelbel; Ave Maria ? Johann Sebastian Bach; Ave Maria? Ch. Gounod; Nad pięknym modrym Dunajem ? Johann Strauss; Etiuda C-dur op. 10 nr 1 ? Fryderyk Chopin;  a la Mazurka ? Carl Bohm; Rigodoun ? Georg Böhm.

Spotkanie koleżeńskie połączone z poczęstunkiem, umożliwiające także odbycie wielu rozmów kuluarowych na tematy związane z historią ale również z przyszłością SIMP zamknęło jubileuszowe spotkanie.

Opr. Kazimierz Łasiewicki

StronaPoprz123