najnowsze cytowania ? ZOBACZ? ostatnio dodane artykuły

Raporty cytowań artykułów 2010-2017 w czasopismach polskich  ?ZOBACZ

Index Hirscha
h5-index is the h-index for articles published in the last 5 complete years.
It is the largest number h such that h articles published in 2013-2017 have at least h citations each.

Wykaz artykułów, które   latach 2011-2013 były cytowane* w czasopismach naukowych
znajdujących się w bazach World of Science (Clarivate, dawniej Thomson Reuters Scientific)

ROK  2013
(29 cytowań)

artykuł cytowany:
Michalska K., Ledakowicz S. – Degradacja struktur lignocelulozowych oraz produktów ich hydrolizy. Inż. Ap. Chem., 2012, 51, nr 4, 157-159
artykuł cytujący:
1. 
Michalska K., Ledakowicz S. – Alkali pretreatment of Sorghum Moench for biogas production. Chemical Papers,  2013, 67, 9, 1130-1137
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Michalska K., Ledakowicz S. – Degradacja struktur lignocelulozowych oraz produktów ich hydrolizy. Inż. Ap. Chem., 2012, 51, nr 4, 157-159
artykuł cytujący:
2.
  Michalska K., Ledakowicz S. – Alkaline hydrogen peroxide pretreatment of energy crops for biogas production. Chemical Papers,  2013, 68, 7, 913-922
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
P. Jakubowska, A. Kloziński ? Recykling folii papieropodobnych wytworzonych z kompozytów polimerowych o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia.
Inż. Ap. Chem., 51, 2012, nr 5, 224-225
artykuł cytujący:
3.  Jakubowska P., Kloziński A. – Effect of filler modification on rheological properties of polyolefin-matrix composites highly filled with calcium carbonate. Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 5, 757-760
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Choińska A., Rodziewicz A., Cybulski K. – Opracowanie wieloorganizmowej szczepionki do kompostowania szczeciny. Inż. Ap. Chem., 2012, 51, nr 4, 103-105
artykuł cytujący:
4. Łaba W.,  Szczekała K.B. – Keratinolytic proteases in biodegradation of pretreated feathers. Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22, 4, 1101-1109
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Paciorek-Sadowska J., Czupryński B., Liszkowska J., Kotarska K. – Zagospodarowanie odpadów sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem części stałych wywaru buraczanego metodą alkoholizy połączonej z aminolizą. Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 56-57
artykuł cytujący:
5. Liszkowska J., Czupryński B., Paciorek-Sadowska J. – Wpływ estru 1,3-butanodiolu i kwasu cytrynowego na właściwości sztywnych pianek PUR-PIR. Przem.Chem., 2013, 92, 7, 1226-1231
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Paciorek-Sadowska J., Czupryński B., Liszkowska J., Kotarska K. – Ogniobezpieczne tworzywa poliuretanowe mody?kowane nowym antypirenem ? wykorzystanie nowych metod badania palności. Inż. Ap. Chem. 2012, 51, nr 3, 58-60
artykuł cytujący:
6. Liszkowska J., Czupryński B., Paciorek-Sadowska J. – Wpływ estru 1,3-butanodiolu i kwasu cytrynowego na właściwości sztywnych pianek PUR-PIR. 2013, Przem.Chem., 92, 7, 1226-1231
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Orczykowska  M.,  Budzyński  P.,  Dziubiński  M. – Wpływ  gumy  Gella  na  właściwości  reologiczne roztworów skrobi o różnym pochodzeniu botanicznym.
Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 1,  31-32
artykuł cytujący:
7. Ptaszek A., Ptaszek P., Grzesik M. – Zastosowanie wykładniczych reologicznych równań stanu do opisu strukturalnych właściwości hydrokoloidów.  ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 3 (88), 140-150
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Pomianowski J. F., Wójcik A., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D.,Chorąży Ł., Kwiatkowska- Stenzel A. – Wartość odżywcza mięsa kurcząt brojlerów transportowanych na różne odległości. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 3, 67-68
artykuł cytujący:
8.  Sowińska J.,  Wójcik A.,  Pomianowski J.F.,  Chorąży L., Mituniewicz T.,  Witkowska D.,  Piotrowska J.,  Kwiatkowska-Stenzel A.,  Czaplinska B., Kuczynska P. –  Effects of different variants of pre-slaughter transport on body weight loss and meat quality in broiler chickens. Medycyna Weterynaryjna,   2013, 69, 7, 420-423
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Wójcik A., Pomianowski J. F., Sowińska J., Mituniewicz T., Witkowska D., Chorąży Ł., Piotrowska J. – Wpływ obrotu przedubojowego kurcząt brojlerówna jakość technologiczną mięsa. Inż. Ap. Chem.,2011, 50, nr 3, 85-86
artykuł cytujący:
9.  Sowińska J.,  Wójcik A.,  Pomianowski J.F.,  Chorąży L., Mituniewicz T.,  Witkowska D.,  Piotrowska J.,  Kwiatkowska-Stenzel A.,  Czaplinska B., Kuczynska P. –  Effects of different variants of pre-slaughter transport on body weight loss and meat quality in broiler chickens. Medycyna Weterynaryjna,   2013, 69, 7, 420-42
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Pastewski S., Bardachowska A., Mędrzycka K. – Usuwanie hydrofobowych zanieczyszczeń organicznych z gleby metodą odmywania roztworami mieszanin surfaktantów cukrowych i gemini. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 5, 84-85
artykuł cytujący:
10. Fleszer J., Twardochleb B., Rakowska J. – Wpływ rodzaju surfaktantów na właściwości emulgujące kompozycji myjącej w zależności od sposobu otrzymywania emulsji. Przem. Chem., 2013, 92, 10, 1838-1841
—————————————————————————————
artykuł cytowany:

Piotrowski M., Lewandowska J., Wojciechowski K. – Biosurfaktanty jako zamienniki syntetycznych surfaktantów. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, 5, 90-91
artykuł cytujący:

11. Bobak Ł., Siepka E. Gładkowski W., Kiełbowicz G., Dobrzański Z., Wawrzeńczyk C., Trziszka T. – Frakcjonowanie masy jajowej z jaj przepiórczych (Coturnix coturnix japonica) w nadkrytycznym ditlenku węgla. Przem. Chem., 2013, 92, 8, 1472-1475
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Kulawik A., Tal-Figiel B., Warżel M. – Lecytyna i jej rola w farmaceutycznych emulsjach suchych. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, 5, 62-63
artykuł cytujący:
12. Bobak Ł., Siepka E. Gładkowski W., Kiełbowicz G., Dobrzański Z., Wawrzeńczyk C., Trziszka T. – Frakcjonowanie masy jajowej z jaj przepiórczych (Coturnix coturnix japonica) w nadkrytycznym ditlenku węgla. Przem. Chem., 2013, 92, 8, 1472-1475
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Tomporowski A., – Rozwój konstrukcji rozdrabniaczy biomateriałów. Część I: Model obiektu badań. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 3, 75-76
artykuł cytujący:
13.  Tomporowski A., Flizikowski J. – Motion characteristics of a multi-disc grinder of biomass grain. Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, 498-503
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Hubacz R., Ohmura N., Wroński S. ? Starch gelatinization and hydrolysis in the apparatus with Couette-Taylor flow. Inż. Ap. Chem.,  2010, 49, nr 2, 55-56
artykuł cytujący:
14. Hubacz R., Ohmura N., Dłuska E. – Intensification of starch processing using apparatus with Couette-Taylor flow. Journal of Food Process Engineering, 2013, 36, 6, 774?785
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Hubacz R., Ohmura N., Wroński S. ? Starch gelatinization and hydrolysis in the apparatus with Couette-Taylor flow. Inż. Ap. Chem.,  2010, 49, nr 2, 55-56
artykuł cytujący:
15. Masuda H., Horie T.,  Hubacz R., Ohmura N. – Process intensification of continuous starch hydrolysis with a Couette-Taylor flow reactor. Chemical Engineering Research & Design 91, 11, 2259?2264
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
JAKUBOWSKA P., KLOZIŃSKI A. – Optymalizacja parametrów mody?kacji CaCO3 stosowanego jako napełniacz polimerów termoplastycznych.Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 5, 45-46
artykuł cytujący:
16. 
Jakubowska P., Klozinski A. – Effect of filler modification on rheological properties of polyolefin-matrix composites highly filled with calcium carbonate. Przemysł Chemiczny, 92, 2013, nr 5, 757-760
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Tańczyk M., Jaschik M., Warmuziński K., Janusz-Cygan A., Jaschik J. – Wyznaczanie właściwości separacyjnych adsorbentów do procesów wydzielania ditlenku węgla ze strumieni spalin/Separation properties of adsorbents for the removal of CO2 from flue gas streams. Inż. Ap. Chem., 2010;49, nr 4, 82-83
artykuł cytujący:
17.  Warmuziński K., Tanczyk M., Jaschik M. –  A hybrid separation process for the recovery of carbon dioxide from flue gases. Energy Procedia, 2013, 37, 2154?2163
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Macko M. – Badania oraz analiza sił i odkształceń w rozdrabnianiu jednokrotnym.Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 3, 47-48
artykuł cytujący:
18.
  Tomporowski A., Flizikowski J. – Motion characteristics of a multi-disc grinder of biomass grain. Przemysł Chemiczny, 2013, 92, nr 4, 498-503
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Flizikowski J. -Inteligentny system rozdrabniania. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 3, 22-23
artykuł cytujący:
19.
   Tomporowski A., Flizikowski J. – Motion characteristics of a multi-disc grinder of biomass grain. Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, 498-503
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Flizikowski J. – Poziomy  inteligentnego  systemurozdrabniania. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 3, 24-25
artykuł cytujący:
20.  Flizikowski J. – Motion characteristics of a multi-disc grinder of biomass grain. Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 4, 498-503
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Kotarska K., Żakowicz A., Czupryński B. – Ocena zawartości produktów ubocznych weryfikujących jakość spirytusu surowego. Inż. Ap., Chem., 2011, 50, 3, 41-42
artykuł cytujący:
21. Sujka K., Koczon P., Górska A., Wirkowska M., Reder M. – Sensoryczne i spektralne cechy wybranych wyrobów spirytusowych poddanych procesowi liofilizacji. ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2013, 4 (89), 184-194
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Mikolajczyk T., Lewandowski J. – Kształtowanie przyrostowe z zastosowaniem robota przemysłowego. Inż. Ap., Chem., 2011, 50, 3, 51-57
artykuł cytujący:
22. Mikołajczyk T., Romanowski Ł., Sojka S., Olaru A. –  model of mechatronics robots tool with controlled geometry.  Engineering Decisions and Scientific Research in Aerospace, Robotics, Biomechanics, Mechanical Engineering and Manufacturing, 2013, 436, 382-389
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
TOMCZAK E., SZCZERKOWSKA D. – Równowaga sorpcyjna jonów metali ciężkich na sorbentach pochodzenia roślinnego. Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 1, 115-116
artykuł cytujący:
23.  Staron A., Wzorek Z., Banach M. –  Use of ashes from combustion of meat and bone meal for removing Zn and Pb ions from aqueous solutions. Przemysł Chemiczny, 2013,  92,  5,  719-723
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Hutnik N., Wierzbowska B., Matynia A., Piotrowski K. – Wpływ jonów potasu na jakość krysztalów struwitu wydzielanego w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej. Inż. Ap. Chem., 2009, 48, nr 4, 54-55
artykuł cytujący:
24.  Hutnik N., Wierzbowska B., Matynia A. – Continuous reactive crystallization of struvite from a solution containing phosphate(V) and potassium ions. Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 5, 791-795
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Hallmann E., Tomczak-Wandzel R., Mędrzycka K. – Destabilizacja układów emulsyjnych powstających podczas oczyszczania gruntów. Inż. Ap. Chem., 2009, 48, nr 5, 36-37

artykuł cytujący:
25. Fleszer J., Twardochleb B., Rakowska J. – Wpływ rodzaju surfaktantów na właściwości emulgujące kompozycji myjącej w zależności od sposobu otrzymywania emulsji. Przem. Chem., 2013, 92, 10, 1838-1841
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Pastewski S., Potkańska M., Mędrzycka K. – Zastosowanie surfaktantów niejonowych do usuwania zanieczyszczeń chloroorganicznych z gleby. Inż. Ap. Chem., 2009, 48,  nr 5, 88-89
artykuł cytujący:
26.  Fleszer J., Twardochleb B., Rakowska J. – Wpływ rodzaju surfaktantów na właściwości emulgujące kompozycji myjącej w zależności od sposobu otrzymywania emulsji. Przem. Chem., 2013, 92, 10, 1838-1841
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Mikolajczyk T.: Odtwarzanie własności skrawnych ostrza z krawędzią skrawającą o łuku okręgu.   Inż. Ap. Chem., 2008, 47, nr 4, 53-54
artykuł cytujący:
27.  Mikolajczyk T., Romanowski L. – Optimisation of single edge tools exploitation process.  Applied Mechanics and Materials, 2013,  332, 431-436
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Machniewski, P.M., Szepczyńska, M., Wołyniec, J.. Oxidation of volatile
organic pollutants using ozone. Inż. Ap. Chem., 2006, 45, nr 5s, 19?20
artykuł cytujący:
28.  Biń A.K., Machniewski P., Wołyniec J., Pieńczakowska A. – Modeling of ozone reaction with bezaldehyde incorporating ozone decomposition in aqueous solutions. Ozone: Science & Engineering, 2013, 35, 6,  489-500
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Kozioł  K.,  Konieczny  J. – Heat  transfer  in  scraper  heat  exchangers.  Inż. Ap. Chem.,  1978, 17, 1, 1-5
artykuł cytujący:
29. Misztal S. – Design of continuous crystallizer with fines removal for melt crystallization of caprolactam. Chemical Engineering Transactions, 2013, 32, 2101-2106
————————————————————————————— 

ROK  2012
(34 cytowania)

artykuł cytowany:
Gac J., Gradon L. – Modelowanie suszenia rozpyłowego układów wieloskładnikowych.Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 5, 32-33
artykuł cytujący:1.  Odziomek M., Sosnowski, T.R., Gradoń L., – Conception, preparation and properties of functional carrier particles for pulmonary drug delivery. International Journal of Pharmaceutics, 2012, 433, nr 1-2, 51-59  DOI: 10.1016/j.ijpharm.2012.04.067
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Hutnik N., Matynia A., Kozik A., Mazieńczuk A. – Wpływ obecności i stężenia zanieczyszczeńw roztworach fosforanów(V) na rozmiary kryształów struwitu wydzielanego z tych roztworóww procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej. Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 5, 40-41
artykuł cytujący:
2.
  Hutnik N., Wierzbowska B., Matynia A. – Effect of inorganic impurities on quality of struvite in continuous reaction crystallization at the excess of magnesium ions. Przem. Chem., 2012, 91, nr 5, 762-766
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Bojarska M., Macierzyńska I., Szwast M., Piątkiewicz W. – Wpływ stężenia roztworu mody?kującego na kompozytową membranę PP/PDMS do separacji gazów.Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 5, 22-23
artykuł cytujący:
3.  Szwast M. – Polymeric membranes for gas separation. Przem. Chem., 2012, 91, nr 7, 1356-1361
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Matynia A., Wierzbowska B., Hutnik N., Mazieńczuk A., Kozik A., Piotrowski K. –  Rozwiązanie technologiczno-aparaturowe do odzyskiwania fosforanów(V) ze ścieku z przemysłu nawozowego na drodze ciągłej krystalizacji z reakcją chemiczną.Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 5, 72-73
artykuł cytujący:
4.  Mazieńczuk A., Hutnik N., Piotrowski K., Wierzbowska B., Matynia A. – Continuous crystallizers with jet pump driven by recirculated mother solution in production of struvite. Przem. Chem., 2012, 91, nr 5, 890-895
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Kiełbus-Rąpała A. – Analiza hydrodynamiki układu ciecz?gaz w zbiorniku z dwoma mieszadłami Inż. Ap. Chem., 2011, 50, nr 4, 18?19
artykuł cytujący:
5.  Kiełbus-Rąpała A., Karcz J. -Experimental analysis of the hydrodynamics of a three-phase system in a vessel with two impellers. Chemical Papers, 2012,  66, nr 6, 574?582. DOI: 10.2478/s11696-012-0157-z
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Rydzkowski T., Michalska?Pożoga  –  Wytłaczarka  ślimakowo-tarczowa;  Wpływ  szczeliny  tarczowej  na  stopień ujednorodnienia  i  wybrane  właściwości  mechaniczne  mieszaniny LDPE. Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 5, 99-100
artykuł cytujący:6. 
Michalska-Pozoga I., Jakubowski M. – Use of the computational fluid dynamics in a numerical analysis of molecular motion and polymer material pattern of flow in screw-disk extruder zone. Przem. Chem., 2012, 91, nr 9, 1808-1812
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Polańczyk A, Stefańczyk L, Zbiciński I. Symulacje komputerowe jako metoda oceny ryzyka wystąpienia zakrzepu po zabiegu wszczepienia protezy wewnątrznaczyniowej u pacjentów z tętniakiem brzusznego odcinka aorty. Inż. Ap. Chem., 2010; 49, nr ,103-104
artykuł cytujący:
7.  Wasilewski J., Mirota K., Peryt-Stawiarska S., Nowakowski A., Poloński L., Zembala M. -An introduction to computational fluid dynamics based on numerical simulation of pulsatile flow in the left coronary artery. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska, 2012, 9, nr 3, 366-374.DOI: 10.5114/kitp.2012.30851
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Tańczyk M., M. Jaschik, K. Warmuziński, A. Janusz-Cygan, J. Jaschik: Wyznaczanie właściwości separacyjnych adsorbentów do procesów wydzielania ditlenku węgla ze strumieni spalin2010, Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 4, 82-83
artykuł cytujący:
8.  Tańczyk M., Warmuziński. K., Jaschik M., Janusz-Cygan A. – A hybrid process for CO2 removal from flue gases. Przem. Chem., 2012, 91, nr 7, 1439-1441
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Zakrzewska B., Baniukiewicz P., Jaworski Z. – Modelowanie wieloskalowe systemu procesowego. Numeryczne badania wstępne. Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 3, 119-120
artykuł cytujący:
9.  Cydzik E., Jaworski., Jaworski Z. – A simplified description of crystallization equilibrium in the NaCl-NH3-CO2-H2O system. Przem. Chem., 2012, 91, nr 6, 1283-1287
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Bartelmus G., Gancarczyk A., Krótki T. – Intensy?kacja procesów prowadzonych w reaktorach trójfazowych ze stałym złożem poprzez zastosowanie operacji periodycznych. Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 15-16
artykuł cytujący:10.  Gancarczyk A., Bartelmus G., Szczotka A. – Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych (Mass transfer intensification in trickle-bed reactors). Przem. Chem. 2012, 91, nr 11, 2248-2252
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Żywczyk Ł., Moskal A., Sosnowski T.R – Badanie depozycji cząstek aerozolowych w rurkach dozujących (Endotracheal tube) stosowanych podczas podawania leków. Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 1, 125-126
artykuł cytujący:
11.  Penconek A., Odziomek M., Niedzielska A., Moskal A. – Delivery of nebulised drugs using endotracheal tube. Chemical and Process Engineering. 2012, 33, nr 4, 89?696. DOI: 10.2478/v10176-012-0058-2
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Szczotka A., Bartelmus G., Krótki T. – Katalityczne utlenianie fenolu w reaktorze trójfazowym ze stałym złożem pracującym przy periodycznie zmiennym zraszaniu.Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 3, 111-112
artykuł cytujący:
12.  Gancarczyk A., Bartelmus G., Szczotka A. – Intensyfikacja procesów wymiany masy w reaktorach trójfazowych (Mass transfer intensification in trickle-bed reactors). Przem. Chem. 2012, 91, nr 11, 2248-2252
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Rydzkowski T., Michalska-Pożoga I. – Wytłaczarka  ślimakowo-tarczowa;  Wpływ  szczeliny  tarczowej  na  stopień ujednorodnienia  i  wybrane  właściwości  mechaniczne  mieszaninyLDPE. Inż. Ap. Chem., 2010, nr 5, 99-100
artykuł cytujący:
13.  Michalska-Pożoga I.,  Marek Jakubowski M. – Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów w analizie ruchu cząstek i określenia charakteru przepływu tworzywa polimerowego w strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej. Przem. Chem., 2012, 91, nr 9, 1808-1812
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Sadowski B., Zimniak J. – Badanie  wpływu  klas  ziarnowych  proszku  gumowego  na  wybrane  właściwości  kompozytów polimerowych. Inż. Ap. Chem., 2010, 49, nr 5, 101-102
artykuł cytujący:
14.  Krzysztof Formela K., Cysewska M.,  Haponiuk J. – Recykling materiałowy odpadów gumowych w Polsce (Material recycling of rubber waste in Poland). Przem. Chem., 2012, 91,nr 11, 2180-2180
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Zimniak J., Śliwa W. – Rozdrabnianie elastomerów z wykorzystaniem strefy ścinająco-mieszającej układu uplastyczniającego. Inż. Ap. Chem.,  2010, 49, nr 5, 146-147
artykuł cytujący:
15.  Formela K.,   Stankiewicz P.,   Kołacka K.,  Piszczyk Ł.,  Haponiuk J. – Wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na kompatybilność i właściwości kompozycji PE-LD/miał gumowy (Effect of processing and devulcanization conditions on compatibility and propertiesof low density polyethylene/ground tire rubber compositions). Przem. Chem.,  2012, 91, nr 9, 1762-1766
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Żywczyk L., Moskal A., MAzela J., Sosnowski T.R. – Badanie depozycji cząstek aerozolowychw tchawicznych kanałach dozujących (endotracheal tubes) w lekowej terapii aerozolowej niemowląt. Inż. Ap. Chem.,  2010, 49, nr 1, 125-126
artykuł cytujący:
16.  Penconek A., Odziomek M., Niedzielska A., Moskal A. – Delivery of nebulised drugs using endotracheal tube. Chemical and Process Engineering, 2012, 33 nr 4, 689-696.DOI: 10.2478/v10176-012-0058-2.
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Tomczak E., Sulikowski R. –  Opis równowagi i kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich na klinoptylolicie. Inż. Ap. Chem.,  2010, 49, nr 1, 113-114
artykuł cytujący:
17.  Tomczak E.T., Kaminski W.L. – Application of genetic algorithms to determine heavy metal ions sorption dynamics on clinoptilolite bed. Chemical and Process Engineering, 2012, 33 nr 1, 103-116. DOI: 10.2478/v10176-012-0010-5
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Tomczak E., Sulikowski R. –  Opis równowagi i kinetyki sorpcji jonów metali ciężkich na klinoptylolicie. Inż. Ap. Chem.,  2010, 49, nr 1, 113-114
artykuł cytujący:
18.  Tomczak E.T., Kaminski W.L. – Application of ANN to the sorption equilibrium modelling of heavy metal ions on clinoptilolite. Ecological Chemistry and Engineering S – Chemia i Inżynieria Ekologiczna S, 2012, 19, nr 2, 227-237. DOI: 10.2478/v10216-011-0017-8
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Kamiński K., Bachtel A.  ,  Petera J.  – Ekstrakcja  w  obecności pola  elektrostatycznegoo  wysokiej  różnicy  potencjałów  w  układzie ciecz jonowa ? mieszanina cieczy organicznych.Inż. Ap. Chem.,  49, nr 2, 61-62
artykuł cytujący:
19.  Krawczyk M., Kamiński K., Petera J. – Experimental and numerical investigation of electrostatic spray liquid-liquid extraction with ionic liquids. Chemical and Process Engineering, 2012, 33, nr 1, 167-183. DOI: 10.2478/v10176-012-0015-0
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Zimniak J., Śliwa W. – Rozdrabnianie elastomerów z wykorzystaniem strefy ścinająco-mieszającej układu uplastyczniającego. Inż. Ap. Chem.,  2010, 49, nr 5, 146-147
artykuł cytujący:
20.  Formela K., Cysewska M.,  Haponiuk J. – Recykling materiałowy odpadów gumowychw Polsce (Material recycling of rubber waste in Poland). Przem. Chem., 2012, 91, nr 11, 2180-2180
 —————————————————————————————
 
artykuł cytowany:
Hutnik N., Wierzbowska B., Matynia A., Piotrowski K. – Wpływ jonów potasu na jakość kryształów struwitu wydzielanego w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej.Inż. Ap. Chem.,2009, 48, nr4, 54-55
artykuł cytujący:
21.  Hutnik N., Wierzbowska B., Matynia A. – Effect of inorganic impurities on quality of struvite in continuous reaction crystallization at the excess of magnesium ions.  Przem. Chem., 2012, 91, nr 5, 762-766
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Rogozińska I., Sadkiewicz J. – Wybrane  parametry jakościowe zbóż wpływające na jakość mąk pszennych oraz wartość wypiekową pieczywa. Część I. Właściwości fizykochemiczne ziarna pszenicy i cechy wypiekowe mąki., Inż. Ap. Chem.,2009, 48, nr 2, 118-119
artykuł cytujący:
22.  Zarzycki P., Sobota A., Ciesielska Z. – Effect of storage time on falling number and apparent viscosity of wheat flour gruels. Żywność – Nauka Technologia Jakość, 2012, 19,nr 6, 66-78
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Zynek K., Bryjak J. –  Dobór warunków izolacji i oczyszczania tyrozynazy z Agaricus bisporus. Inż. Ap. Chem.,2009, 48, nr 3, 125-126
artykuł cytujący:
23.  Labus K., Gancarz I., Bryjak J. – Immobilization of laccase and tyrosinase on untreated and plasma-treated cellulosic and polyamide membranes. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 2012, 32, nr 2, 228-235.DOI: 10.1016/j.msec.2011.10.023
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Ocieczek A., Kostek  Wpływ mikronizacji na właściwości sorpcyjne błonnika pszennego.Inż. Ap. Chem.,2009, 48, nr 2, 108-109
artykuł cytujący:
24. Ocieczek A., Ruszkowska M., Selected physico-mechanical properties of instant puddings ? Milchwissenschaft – Milk Science International, 2012, 67, nr 2, 185-188
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Holka H., Jarzyna T., – Metoda dekompozycji i recyklingu materiałowego opon samochodowych Inż. Ap. Chem., 2008, 47, nr 5, 11-12
artykuł cytujący:
25.  Formela K.,   Stankiewicz P.,   Kołacka K.,  Piszczyk Ł.,  Haponiuk J. – Wpływ warunków przetwórstwa oraz dewulkanizacji na kompatybilność i właściwości kompozycji PE-LD/miał gumowy (Effect of processing and devulcanization conditions on compatibility and properties of low density polyethylene/ground tire rubber compositions). Przem. Chem.,  2012, 91, nr 9, 1762-1766
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Holka H., Jarzyna T., – Metoda dekompozycji i recyklingu materia?owego opon samochodowych Inż. Ap. Chem., 2008, 47, nr 5, 11-12
artykuł cytujący:
26.  Formela K., Cysewska M.,  Haponiuk J. – Recykling materiałowy odpadów gumowychw Polsce (Material recycling of rubber waste in Poland). Przem. Chem., 2012, 91, nr 11, 2180-2180
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Flizikowski J., Lis A. –  Optymalizacja rozdrabniacza wielotarczowego.Inż. Ap. Chem., 2007, 46, nr 1, 50-52
artykuł cytujący:
27.  Tomporowski A., Opielak M.. –  Structural features versus multi-hole grinding efficiency. Eksploatacja i niezawodność ? Maintenance and reliability, 2012, 14, nr 3, 222-227
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Ocieczek A., – Właściwości sorpcyjne kaw rozpuszczalnych w ujęciu modelu BET.Inż. Ap. Chem., 2007, 46, nr 1, 99-100
artykuł cytujący:
28.  Ocieczek A., Ruszkowska M., -Selected physico-mechanical properties of instant puddings. Milchwissenschaft-Milk Science International, 2012, 67, nr 2, 185-188
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Flizikowski  J.  – Doskonalenie  badań  i  rozwoju  rozdrabniaczy.  2006, 45, nr 1-2, 38-39
artykuł cytujący:
29.  Tomporowski A., Opielak M.. –  Structural features versus multi-hole grinding efficiency. Eksploatacja i niezawodność ? Maintenance and reliability, 2012, 14, nr 3, 222-227
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Radomski G., Ujednorodnianie tworzywa w wytłaczarce ślimakowo-tarczowej.Inż. Ap. Chem., 2005, nr 5s, 48-50
artykuł cytujący:
30.  Michalska-Pożoga I.,  Marek Jakubowski M. – Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów w analizie ruchu cząstek i określenia charakteru przepływu tworzywa polimerowegow strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej (Use of the computational fluid dynamics in a numerical analysis of molecular motion and polymer material pattern of flow in screw-disk extruder zone). Przem. Chem., 2012, 91, nr 9, 1808-1812
 —————————————————————————————
artykuł cytowany:
Wolak E., Buczek B. – Kierunki badań praktycznych zastosowań układu węgiel aktywny ? metanol. Inż. Ap. Chem., 2005, 44, nr 1, 11-12
artykuł cytujący:
31.  Buczek B., Wolak E. – Carbonaceous materials for adsorptive refrigerators. Materials Science ? Poland. 2012, 30, nr 2, 131-136. DOI: 10.2478/s13536-012-0020-5
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Wolak E., Buczek B. – Kierunki badań praktycznych zastosowań układu węgiel aktywny ? metanol. Inż. Ap. Chem., 2005, 44, nr 1, 11-12
artykuł cytujący:
32.  Buczek B.- Nanostructural materials for energy storage systems. International Journalof Photoenergy, 340540. DOI: 10.1155/2011/340540
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
Radomski G. – Mechanizm ujednorodniania tworzywa w strefie tarczowej wytłaczarki.Inż. Ap. Chem., 2003, nr 3, 132-133
artykuł cytujący:
33.  Michalska-Pożoga I.,  Marek Jakubowski M. – Wykorzystanie numerycznej mechaniki płynów w analizie ruchu cząstek i określenia charakteru przepływu tworzywa polimerowegow strefie tarczowej wytłaczarki ślimakowo-tarczowej (Use of the computational fluid dynamics in a numerical analysis of molecular motion and polymer material pattern of flow in screw-disk extruder zone). Przem. Chem., 2012, 91, nr 9, 1808-1812
————————————————————————————— 
artykuł cytowany:
A. Matynia – Inż. Ap. Chem. 1997, 36, nr 6, 9
artykuł cytujący:
34.  Mazieńczuk A., Hutnik N., Piotrowski K., Wierzbowska B., Matynia A. – Continuous crystallizers with jet pump driven by recirculated mother solution in production of struvite. Przem. Chem., 2012, 91, nr 5, 890-895

ROK  2011
(35 cytowań)

artykuł cytowany:
Ceres D., Moravec J., Jirout T., Rieger F. –  Mixing of suspensions with pitched six blade turbines.  Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 25-26
artykuł cytujący:
1.  Ditl P.,  Rieger F., Šulc R., Kuncewicz Cz., – Dobór układów mieszających w technologii oczyszczania ścieków / Design of mixing systems for wastewater treatment technologies. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1633-1638
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Moravec J., Ceres D., Rieger F. –  Mixing of ?ne suspensions ? effect of particle concentration. Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 3, 77-78
artykuł cytujący:2.  Ditl P.,  Rieger F., Šulc R., Kuncewicz Cz., – Dobór układów mieszających w technologii oczyszczania ścieków / Design of mixing systems for wastewater treatment technologies. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1633-1638
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Kuncewicz Cz., Stelmach J. –  Zastosowanie  autokorelacji do określania prędkości pęcherzyków gazu na podstawie zdjęć z podwójną ekspozycją. Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 1, 63-64
artykuł cytujący:
3.  Stelmach J., Kuncewicz Cz. – Prędkości cieczy i pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego / Liquid and gas bubble velocities at the level of a self-aspirating disk impeller.  Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1680-168
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Stelmach J. – Określanie prędkości pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego. Inż. Ap. Chem. 2010, 49, 105-106
artykuł cytujący:
4.  Stelmach J., Kuncewicz Cz. – Prędkości cieczy i pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego / Liquid and gas bubble velocities at the level of a self-aspirating disk impeller.  Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1680-168 —————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Woziwodzki S. –  Moc mieszania w mieszalniku z dwoma mieszadłami i zmiennym kierunkiem obrotów. Inż. Ap. Chem. 2010, 49, nr 2, 129-130
artykuł cytujący:
5.  Woziwodzki S., Szatkowska – Wpływ stopnia niecentryczności na moc mieszania mieszadeł ze zmiennym w czasie kierunkiem obrotów / Effect of eccentricity on mixing power of forward-reverse rotating impellers. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1702-1704
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Kowalska  J.,  Lenart A.,  Dobrowolska  J.  – Wpływ  aglomeracji  na  stabilność  kwasuL-askorbinowego  w przechowywanym kakao instant. Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 1, 30-31
artykuł cytujący:
6.  Kowalska J., Majewska E., Lenart A. – Sorption properties of a modified powdered cocoa beverage. Chemical and Process Engineering – Inż. Chem. Proc.  2011, 32, nr 1,  21-31
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
A. Matynia, R. Liszka, T. Ciesielski,  K. Piotrowski – Reaction crystallization of struvite from diluted water solutions in a continuous DTM-type crystallizer with jet pump driven by compressed air.Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 83?84
artykuł cytujący:
7.  Matynia A., Mazieńczuk A., Piotrowski K. et al.  – Reaction crystallization of struvite in a continuous DTM type crystallizer with a compressed air driven jet pump. Polish Journal of Chemical Technology   2011, 13, nr 2, 46-53.   DOI: 10.2478/v10026-011-0023-8
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Karcz J., Mackiewicz B. – Wpływ pozycji mieszadła na rozpraszanie lekkich cząstek w cieczyw mieszalniku Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 1, 103-104
artykuł cytujący:
8.  Szaferski W., Broniarz-Press L., Dulska D.: Wytwarzanie zawiesiny flotującej w mieszalnikuo niestandardowej geometr / Suspending of floated solid particles in a mixer of non-standard geometry. Przemysł Chemiczny  2011, 90, nr 9, 1686-1688
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Wójtowicz R., Kamieński J. – Minimalna częstość obrotów mieszadła podczas wytwarzania zawiesin lekkich w mieszalniku mechanicznym. Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 1, 126-127
artykuł cytujący:
9.  Karcz J., Kacperski Ł., Bitenc M., Domański M. – Zastosowanie metody numerycznej mechaniki płynów do zlokalizowania stref o różnej intensywności mieszania w lekkiej zawiesinie wytwarzanej w mieszalniku / An application of computational fluid dynamics method to localization of regions of varied mixing intensity in mechanically agitated suspension of floating solids. Przemysł Chemiczny  2011, 90, nr 9, 1647-1650
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Karcz J., Kacperski Ł., Bitenc M. –  Wpływ oprzegrodowania na moc mieszania zawiesinylekkiej w mieszalniku. Inż. Ap. Chem. 48, 2009, nr 6, 96-97
artykuł cytujący:
10.  Karcz J., Kacperski Ł., Bitenc M., Domański M. – Zastosowanie metody numerycznej mechaniki płynów do zlokalizowania stref o różnej intensywności mieszania w lekkiej zawiesinie wytwarzanej w mieszalniku / An application of computational fluid dynamics method to localization of regions of varied mixing intensity in mechanically agitated suspension of floating solids Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1647-1650
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Woziwodzki S. –  Moc mieszania w mieszalniku ze zmiennym kierunkiem obrotów.Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 134-135
artykuł cytujący:
11.  Woziwodzki S., Szatkowska – Wpływ stopnia niecentryczności na moc mieszania mieszadeł ze zmiennym w czasie kierunkiem obrotów / Effect of eccentricity on mixing power of forward-reverse rotating impellers. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1702-1704
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Szulc K. –  Moc mieszania mieszadeł ślimakowych pracujących w zbiorniku z przegrodami.Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 1, 116-117
artykuł cytujący:
12.  Szaferski W., Broniarz-Press L., Dulska D.: Wytwarzanie zawiesiny flotującej w mieszalniku o niestandardowej geometr / Suspending of floated solid particles in a mixer of non-standard geometry. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1686-1688
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Karcz J., Kacperski Ł., Bitenc M. – Numeryczne modelowanie pola prędkości mieszanej mechanicznie zawiesiny lekkiej. Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 64-65
artykuł cytujący:
13. Karcz J., Kacperski Ł., Bitenc M., Domański M. – Zastosowanie metody numerycznej mechaniki płynów do zlokalizowania stref o różnej intensywności mieszania w lekkiej zawiesinie wytwarzanej w mieszalniku /  An application of computational fluid dynamics method to localization of regions of varied mixing intensity in mechanically agitated suspension of floating solids Przemysł Chemiczny, 2011, 90, nr 9, 1647-1650
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
M. Jaworska ?  Modelowanie bioreaktora okresowego do enzymatycznej deacetylacji chitozanu.  Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 3, 53?54
artykuł cytujący:
14.  M. Jaworska ? Chitin deacetylase product inhibition.Biotechnology Journal, 2011, 6, nr 2, 244-247
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Hutnik N., Wierzbowska B., Matynia A., Piotrowski K. –  Wpływ jonów potasu na jakośćkryształów struwitu wydzielanego w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej.Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 4, 54-55
artykuły cytujące:
15.  Hutnik N., Matynia A., Wierzbowska B. – Effect of fluoride and fluosilicate ions on quality of struvite crystals in removal of phosphate(V) ions from liquid wastes of the mineral fertilizer industry.Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 5, 800-805
16. Kozik A., Matynia A., Mazienczuk A. Piotrowski K. – Wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V) i kwas mlekowy / Reaction crystallization of struvite from diluted aqueous solutions of phosphate(V) ions in presence of lactic acid.Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 5, 857-861
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Zynek K., Bryjak J. ?  Dobór warunków izolacji i oczyszczania tyrozynazy z Agaricus bisporus  / Isolation and purification of tyrosinase from Agaricus bisporus.Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr  3, 125-126
artykuły cytujące:
17.  K. Zynek, J. Bryjak, K. Szymańska, A. Jarzębski, ? Screening of porous and cellular materials  for covalent immobilisation of Agaricus bisporus tyrosinase,Biotechnology And Bioprocess Engineering, 2011, 16, nr 1, 180-189
18.  Labus K., Turek A., Liesiene J., Bryjak J.- Efficient Agaricus bisporus tyrosinase immobilization on cellulose-based carriers. Biochemical Engineering Journal 2011, 56, nr 3, 232-240
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Hutnik N., Wierzbowska B., Matynia A., Piotrowski K. – Wpływ jonów cynku na jakośćkryształów struwitu wydzielanego z wodnych roztworów rozcieńczonych w procesie ciągłej krystalizacji strąceniowej. Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 5, 38-39
artykuły cytujące:
19.  Hutnik N., Matynia A., Wierzbowska B. – Effect of fluoride and fluosilicate ions on quality of struvite crystals in removal of phosphate(V) ions from liquid wastes of the mineral fertilizer industry. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 5, 800-805
20.  Kozik A., Matynia A., Mazienczuk A. Piotrowski K.- Wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów zawierających jony fosforanowe(V) i kwas mlekowy / Reaction crystallization of struvite from diluted aqueous solutions of phosphate(V) ions in presence of lactic acid.Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 5, 857-861
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Wesołowski P. –   Stanowisko do badania procesu mieszania w skali technicznej.Inż. Ap. Chem. 2009, 48, nr 1, 122-123
artykuł cytujący:
21.  Wesołowski P., Gawalek J., Alejski K.: Wytwarzanie koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła /  Production of the sodium caseinate concentrate in a mixer with inclined impeller shaft without baffles.Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1694-1697
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Peryt-Stawiarska S., Jaworski Z. – Zastosowanie metod CFD do symulacji przepływu płynuprzez mieszalnik statyczny Kenics. Inż. Ap. Chem. 2008, 47, nr 1, 7-12
artykuł cytujący:
22.  Peryt-Stawiarska S.: Analiza numeryczna CFD przepływu płynu nienewtonowskiego przez mieszalnik statyczny Kenics.  Przemysł Chemiczny 2011, nr 9,  1661-1663
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Stelmach J. – Rozmiary pęcherzyków w początkowej fazie samozasysania.Inż. Ap. Chem. 2006, 45, nr 6s, 225-227
artykuł cytujący:
23.  Stelmach J., Kuncewicz Cz. – Prędkości cieczy i pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego / Liquid and gas bubble velocities at the level of a self-aspirating disk impeller. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1680-1685
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
M. Kociszewski, C. Gozdecki, S. Zajchowski, K. Patuszyński ? Kompozyty drzewno-polimerowe sposobem na zagospodarowanie odpadów drzewnych.Inż. Ap. Chem. 2006, 45, nr 3s, 39-40
artykuł cytujący:
24.  . Gozdecki, Zajchowski S., Kociszewski M., Patuszyński K., Wilczyński A., Mirowski J. – Effect of wood particle size on mechanical properties of industrial wood particle-polyethylene composites. Polimery 2011, 56, nr 5, 375-380
  —————————————————————————————  
  artykuł cytowany:
Kurasiński T., Kuncewicz Cz.,- Efektywna powierzchnia wymiany masy dla początkowej fazy samozasysania gazu. Inż. Ap. Chem. 2006, 45, nr 6s, 132-133
artykuł cytujący:
25.  Stelmach J., Kuncewicz Cz. – Prędkości cieczy i pęcherzyków gazu na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego / Liquid and gas bubble velocities at the level of a self-aspirating disk impeller.  Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1680-1685
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Wesołowski P., Gawałek J. – Wytwarzanie koncentratów naturalnej kawy rozpuszczalnejw mieszalniku z mieszadłem łapowym. Inż. Ap. Chem. 2005, 44, nr 5s, 70-72
artykuł cytujący:
26.  Wesołowski P., Gawałek J., Alejski K. – Wytwarzanie koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła /  Production of the sodium caseinate concentrate in a mixer with inclined impeller shaft without baffles.Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1694-1697
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Karcz J., Więch D. –  Eksperymentalna  analiza warunków   wytwarzania   zawiesiny w   mieszalniku z mieszadłem turbinowym o łopatkach pochylonych i niestandardowymi przegrodami.Inż. Ap. Chem. 2003, 42, nr 3s, 81-83
artykuł cytujący:
27.  Szaferski W., Broniarz-Press L., Dulska D. – Wytwarzanie zawiesiny flotującej w mieszalniku o niestandardowej geometr / Suspending of floated solid particles in a mixer of non-standard geometry. Przemysł Chemiczny  2011, 90, nr 9, 1686-1688
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
M. Major-Godlewska, Experimental studies of gas hold-up and power consumption in an agitated vessel  equipped with a vertical coil, Inż. Ap. Chem. 2003, 42, nr 5, 125?127
artykuł cytujący:
28.  Major-Godlewska M., Karcz J. –  Process characteristics for a gas-liquid system agitated in a vessel  equipped with a turbine impeller and tubular baffles,Chemical Papers, 2011, 65, nr 2, 132-138
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Wesołowski P., Szaferski W. –  Wpływ geometrii granulatów tworzyw sztucznych na wytwarzanie modelowych ?zawiesin lekkich?. Inż. Ap. Chem. 2002, 41, 4s, 145-146
artykuł cytujący:
29.  Karcz J., Kacperski Ł., Bitenc M., Domański M. – Zastosowanie metody numerycznej mechaniki płynów do zlokalizowania stref o różnej intensywności mieszania w lekkiej zawiesinie wytwarzanej w mieszalniku /  An application of computational fluid dynamics method to localization of regions of varied mixing intensity in mechanically agitated suspension of floating solids. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9, 1647-1650
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Kamiński J., Niżnik J.- Wpływ obecności drugiego mieszadła na efekty dyspergowania gazu w cieczy. Inż. Ap. Chem. 2002, 41, nr 4s, 64-65
artykuł cytujący:
30.  Cudak M. – Charakterystyki procesowe dla mieszanego mechanicznie układu ciecz-gaz w zakresie przepływu burzliwego. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9,  1628-1632
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Stelmach J., Rzyski E., Heim A. – Rozkłady prędkości średnich na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego Inż. Ap. Chem. 2002, 41, nr 4s, 115-116
artykuł cytujący:
31.  Heim A., Stelmach J. – Porównanie prędkości na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9,  1642-1646
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Stelmach J., Kuncewicz Cz., Rzyski E. –  Stopień burzliwości cieczy w mieszalniku z mieszadłem tarczowym. Inż. Ap. Chem. 2002, 41, nr 4s, 124-125
artykuł cytujący:
32. Heim A., Stelmach J. – Porównanie prędkości na wysokości samozasysającego mieszadła tarczowego. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 9,  1642-1646
—————————————————————————————
  artykuł cytowany:
Broniarz-Press L., Trybus A., Borowski J. –  Nakłady energetyczne w mieszalnikach zaopatrzonych w różnego typu przegrody. Inż. Ap. Chem. 2002, 41, nr 4s, 39-40
artykuł cytujący:
33.  Szaferski W., Broniarz-Press L., Dulska D.: Wytwarzanie zawiesiny flotującej w mieszalniku o niestandardowej geometrii / Suspending of floated solid particles in a mixer of non-standard geometry. Przemysł Chemiczny  2011, 90, nr 9, 1686-1688
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Gosiewski K., Inż. Ap. Chem. 1979, nr 3, 10
artykuł cytujący:
34.  Gosiewski K., Pawlaczyk A., Jaschik M. – Spalanie metanu z powietrza wentylacyjnego kopalń w termicznym reaktorze rewersyjnym / Combustion of coal-mine ventilation air methane in a thermal flow reversal reactor. Przemysł Chemiczny 2011, 90, nr 10, 1917-1923
—————————————————————————————
artykuł cytowany:
Zaleski T., Jarzębski A. – Effectiveness of plate heat exchangers with the channels connected in series. Inż. Ap. Chem. 1974, nr 2, 15?17
artykuł cytujący:
35.  Sammeta Harika, Ponnusamy Kalaichelvi, Majid M. A. et al. – Effectiveness charts for counter flow corrugated plate heat exchanger. Simulation M,odelling Practice and Theory 2011, 19, nr 2, 777-784   DOI: 10.1016/j.simpat.2010.10.012
—————————————————————————————
*  Cytowania zostały znalezione w bazach danych
dla NAZWY i następujących SKRÓTÓW NAZWY czasopisma użytych przez  cytujących autorów:
INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA;    INZ AP CHEM;   INZ APAR CHEM;  
INZ APARAT CHEM;  INZ APARATURA CHEM