KOLEGIUM  REDAKCYJNE

Redaktor naczelny
Dr inż.  Józef ZIOŁO

Redaktorzy działowi
Prof. dr hab. inż.   Marek DZIUBIŃSKI    Politechnika Łódzka, Łódź
Operacje dynamiczne, reologia, reometria, bezpieczeństwo procesowe, ekologia

Prof. dr hab. inż.   Jerzy KAMIEŃSKI      Politechnika Krakowska, Kraków
Operacje mechaniczne, konstrukcja aparatury, teoria systemów

Dr hab. inż.  Jan THULLIE,  prof. PŚl.    Politechnika Śląska, Gliwice
Operacje cieplne, dyfuzyjne, reaktory, bioreaktory, nanotechnologia

 Redaktor językowy
Dr hab. Elżbieta DUTKA, prof. UŚ.    Uniwesytet Śląski, Katowice

Redaktor statystyczny
Dr hab. inż. Wojciech GAMROT,    Uniwesytet Ekonomiczny, Katowice  

Redaktor administracyjno-techniczny 
Inż. Maria ZIOŁO
Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

LISTA  RECENZENTÓW
opiniujących prace do publikacji w 2018 roku

Dr hab. inż. Marian BANAŚ, prof. AGH AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr hab. inż. Magdalena CUDAK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr hab. inż. Krystian CZERNEK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Dr inż. Fabian DAJNOWIEC Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Roman DYGA, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Elżbieta HAPONIUK Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Henryk HOLKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ, prof. AGH AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Jerzy KAMIEŃSKI Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Jolanta KORZENIOWSKA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB, Puławy
Dr hab. inż. Jan LIMANOWSKI, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Arkadiusz MOSKAL, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Magdalena ORCZYKOWSKA Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Elżbieta OSUCHOWSKA Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
Dr hab. inż. Tomasz PACZKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Robert POLASIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Grzegorz PROBOLA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr inż. Rafał PRZEKOP Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Milena RUSZKOWSKA Akademia Morska, Gdynia
Dr hab. inż. Jerzy SĘK, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Tomasz R. SOSNOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Witold SUCHECKI Politechnika Warszawska, Filia w Płocku
Dr inż. Piotr SZEWCZYKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Robert ŚWIĘCIK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Józef WARECHOWSKI Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr inż. Ryszard WÓJTOWICZ Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Lidia ZANDER Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

LISTA  RECENZENTÓW
 opiniujących prace do publikacji w 2017 roku

Dr  inż. Agata BĄK Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Marek BEREZOWSKI Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Agnieszka BROCHOCKA Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB
Doc. dr inż. Paweł J. BUDZYŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Włodzimierz CIESIELCZYK, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr inż. Dorota DOWNAROWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Małgorzata FUGOL Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
Dr hab. inż. Elżbieta GABRUŚ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr hab. inż. Roman GAWROŃSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Irena GOŁĘBIOWSKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Grażyna GOZDECKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Ireneusz GRUBECKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Henryk HOLKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ, prof. AGH AGH, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Andrzej JARZĘBSKI Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Tomasz JARZYNA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Magdalena JASIŃSKA Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Zdzisław JAWORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Władysław KAMIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr inż. Marian KORDAS Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr inż. Anna KOWALIK-KLIMCZAK Instytut Technologii Eksploatacji – PIB
Dr hab. inż. Bazyli KRUPICZ, prof. PB Politechnika Białostocka, Białystok
Prof. dr hab. inż. Liliana KRZYSTEK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Jan KRZYSZTOFORSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
 Dr hab. inż.  Krzysztof  KUPIEC, prof. PK  Politechnika Krakowska, Kraków
 Prof. dr hab. inż.  Andrzej  LENART  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Dr inż. Michał LEWAK Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. Marek MAJDAN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. inż. Łukasz MAKOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Magdalena MATUSZAK Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Maciej MATUSZEWSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Arkadiusz MOSKAL, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Janusz MUSIAŁ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Grzegorz MUSIELAK, prof. PP Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Łukasz MUŚLEWSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Marek OCHOWIAK Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Tomasz OLEJNIK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Magdalena ORCZYKOWSKA Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Joanna PACIOREK-SADOWSKA, prof. UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Dr inż. Sebastian PATER Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Maciej PILAREK Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Robert POLASIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Rafał PRZEKOP Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Rafał RAKOCZY, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN Czesława ROSIK-DULEWSKA Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze
Dr hab. inż. Jerzy SĘK, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Paweł SOBIESZUK Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Tomasz R. SOSNOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Jacek STELMACH Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Sławomir STELMACH Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Dr inż. Witold SUCHECKI Politechnika Warszawska, Filia w Płocku
Dr hab. inż. Dariusz SYKUTERA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Elwira TOMCZAK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Sylwia WŁODARCZAK Politechnika Poznańska, Poznań
Dr inż. Ryszard WÓJTOWICZ Politechnika Krakowska, Kraków
Dr inż. Elżbieta WSZELACZYŃSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Anna ZALEWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

LISTA  RECENZENTÓW
opiniujących prace do publikacji w 2016 roku

Prof. dr hab. inż. Ewa ANDRZEJEWSKA Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Grażyna BARTELMUS Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Marek BEREZOWSKI Politechnika Śląska, Gliwice
Doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lubomira BRONIARZ-PRESS Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Paweł J. BUDZYŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Włodzimierz CIESIELCZYK, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Andrzej DYLLA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Barbara GAWDZIK Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. inż. Roman GAWROŃSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Irena GOŁĘBIOWSKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Ireneusz GRUBECKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Jacek HAUSER Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Marek HENCZKA, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Henryk HOLKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Iwona HOŁOWACZ Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Andrzej JARZĘBSKI Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Jerzy KAMIEŃSKI Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Hanna KIERZKOWSKA-PAWLAK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Stanisław KOSTECKI, prof. PW Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Andrzej KOTOWSKI Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr inż. Andrzej KRASIŃSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Jadwiga KRÓLIKOWSKA, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Liliana KRZYSTEK Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr Tadeusz Kudra University of Manitoba, Canada
Prof. dr hab. inż. Czesław KUNCEWICZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Łukasz MAKOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Julita MROWIEC-BIAŁOŃ, prof. IICh Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Janusz MUSIAŁ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Monika OSIŃSKA-BRONIARZ Instytut Metali Nieżelaznych, Poznań
Dr inż. Piotr OWCZARZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Joanna PACIOREK-SADOWSKA, prof. UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Paulina PIANKO-OPRYCH Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr hab. inż. Maciej PILAREK Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Radosław PODSIADŁY Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Robert POLASIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Anna PTASZEK Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Dr hab. inż. Paweł PTASZEK Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Dr hab. inż. Rafał RAKOCZY, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr hab. inż. Jerzy SĘK, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Irena SIELAMOWICZ, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Prof. dr hab. inż. Tomasz R. SOSNOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Sławomir STELMACH Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Dr hab. inż Barbara TAL-FIGIEL, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż Jan THULLIE, prof. PŚl Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Anna TRUSEK-HOŁOWNIA, prof.PW Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Stanisław WITCZAK Politechnika Opolska, Opole
Dr inż. Anna ZALEWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Ireneusz ZBICIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Marcin ZIELIŃSKI, prof.UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. dr hab. inż. Mirosław ŻUKOWSKI Politechnika Białostocka, Białystok

Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

LISTA  RECENZENTÓW
 opiniujących prace do publikacji w 2015 roku

Dr inż. Anna ANTECKA Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Jerzy BAŁDYGA Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Marian BANAŚ, prof. AGH AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr hab. Henryk BARTOŃ, prof. UJ Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Prof. dr hab. inż. Marek BEREZOWSKI Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. Przemysław BERNAT Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr inż. Katarzyna BERNAT Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Marcin BIZUKOJĆ, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lubomira BRONIARZ-PRESS Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Paweł J. BUDZYŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Katarzyna CHOJNACKA Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. inż. Włodzimierz CIESIELCZYK, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. Jerzy DŁUGOŃSKI Uniwersytet Łódzki, Łódź
Pawel DONAJ, PhD Cortus AB, Kista, Sweden
Dr hab. inż. Mariusz DUDZIAK, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Janusz DZIAK Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Ewa FELIS Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Gabriel FILIPCZAK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Krzysztof GERMAN Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Aneta GŁUSZEK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr inż. Marta GMUREK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Elżbieta GRABIŃSKA-SOTA, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Ewelina GRABOWSKA Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Dr inż. Ireneusz GRUBECKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Jerzy HAPANOWICZ, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Dr hab. inż. Marek HENCZKA, prof. PW Pol. Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Henryk HOLKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Iwona HOŁOWACZ Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. Anna JAROSZ-WILKOŁAZKA,
prof. UMC-S
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. inż. Marian KAMIŃSKI Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Władysław KAMIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technol. Szczecin
Prof. dr hab. inż. Anna KARCZEWSKA Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. UW-M Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr inż. Anna KLEPACZ-SMÓŁKA Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. RNDr. Milada KOZUBKOVÁ, CSC. VŠB – Technická Univerzita, Ostrava, Česká Republika
Prof. dr hab. inż. Liliana KRZYSTEK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Krzysztof KUPIEC, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Stanisław LEDAKOWICZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Ewa LIWARSKA-BIZUKOJĆ, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Łukasz MAKOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Karina MICHALSKA Instytut Włókiennictwa, Łódź
Dr hab. Zofia MODRZEJEWSKA Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Marek MOLENDA Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Barbara MURAWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Janusz MUSIAŁ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Zenon NIEDŹWIEDZKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Andrzej NOWORYTA Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. inż. Ewa M. OCIEPA Politechnika Częstochowska, Częstochowa
Dr hab. inż. Joanna PACIOREK-SADOWSKA, prof. UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Dr hab. Katarzyna PARASZKIEWICZ, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr inż. Eligiusz PAWŁOWSKI Politechnika Lubelska, Lublin
Dr inż. Katarzyna PAŹDZIOR Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Maciej PILAREK Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Robert POLASIK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Wioletta PRZYSTAŚ Politechnika Śląska, Gliwice
Dr Sylwia RÓŻALSKA Uniwersytet Łódzki, Łódź
Prof. dr hab. Waldemar RYMOWICZ Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
Dr hab. inż. Mariusz RZĄSA, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Dr hab. inż. Irena SIELAMOWICZ, prof. UZ Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra
Dr hab. Mirosława SŁABA Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr hab. inż. Paweł SOBIESZUK Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Tomasz R. SOSNOWSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Marek STELMACHOWSKI, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Radek ŠULC, PhD Czech Technical University, Prague, Czech Republic
Prof. dr hab. inż. Joanna SURMACZ-GÓRSKA Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Radosław ŚLĘZAK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż Barbara TAL-FIGIEL, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr Konrad TERPIŁOWSKI Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. inż Jan THULLIE, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż Elwira TOMCZAK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH Politechnika Opolska, Opole
Dr inż. Aneta WALAWSKA Instytut Włókiennictwa, Łódź
Dr hab. inż. Zdzisław WIĘCKOWSKI, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Stanisław WITCZAK Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Zygfryd WITKIEWICZ Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr inż. Ryszard WÓJTOWICZ Politechnika Krakowska, Kraków
Dr inż. Elżbieta WSZELACZYŃSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Anna ZALEWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lidia ZANDER Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr inż. Łukasz ZIELIŃSKI TECHNIP ZIMMER GmbH, Frankfurt am Mein, Germany
Dr inż. Krzysztof ZIEMIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Marian ŻENKIEWICZ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz

Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

LISTA  RECENZENTÓW
 opiniujących prace do publikacji w 2014 roku

Dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Bogdan AMBROŻEK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Jerzy BAŁDYGA Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Jacek BANASZAK Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Marek BEREZOWSKI Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lubomira BRONIARZ-PRESS Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Jolanta BRYJAK Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr inż. Krzysztof BUKSA Uniwersytet Rolniczy, Kraków
Dr hab. inż. Andrzej CHACUK, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Robert CHERBAŃSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Tomasz CIACH, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Włodzimierz CIESIELCZYK, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Edmund DULCET Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Artur DYBKO Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Michał DYLĄG Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków
Dr inż. Janusz DZIAK Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Wojciech FABIANOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Henryk FIDOS Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Gabriel FILIPCZAK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Roman GAWROŃSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI, prof. PŚl Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Paweł GIERYCZ Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr Grzegorz GRABOWSKI AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Leon GRADOŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Jerzy HAPANOWICZ, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Marek HENCZKA, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Henryk HOLKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Maciej JABŁOŃSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Władysław KAMIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Jacek KAPŁON Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Stefan J. KOWALSKI Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Antoni KOZIOŁ Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Liliana KRZYSTEK Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Tadeusz KUDRA University of Manitoba, Canada
Prof. dr hab. inż. Czesław KUNCEWICZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Krzysztof KUPIEC, PROF. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Łukasz MAKOWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. Michał MARKUSZEWSKI, prof. GUM Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Marek MOLENDA Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Doc. dr hab. inż. Władysław MONIUK Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Arkadiusz MOSKAL, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Julita MROWIEC-BIAŁOŃ, prof. PŚl Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Janusz MUSIAŁ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Urszula NARKIEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Józef NASTAJ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Andrzej NOWORYTA Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr inż. Piotr OWCZARZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Tomasz PACZKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Zdzisław PAKOWSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Wojciech PIĄTKIEWICZ Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Wioletta PODGÓRSKA, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Rafał RAKOCZY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr hab. inż. Antoni ROŻEŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Jerzy SĘK, Prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Stanisław SKONECKI Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Dr hab. inż. Tomasz R. SOSNOWSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Michał STYP-REKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Daniela SZANIAWSKA, prof. ZUT Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr inż. Magdalena SZUMERA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr inż. Maciej SZWAST Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Zbigniew SZWAST Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Marek ŚCIĄŻKO, prof. IChPW Inst. Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Prof. dr hab. inż. Bolesław TABIŚ Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Barbara TAL-FIGIEL, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż Elwira TOMCZAK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Zygfryd WITKIEWICZ Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Dr hab. inż. Kamil WOJCIECHOWSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Anna ZALEWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lidia ZANDER Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Dr hab. inż. Joachim ZIMNIAK, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz


Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

LISTA  RECENZENTÓW
opiniujących prace do publikacji w 2013 roku 

Dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. PP Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Bogdan AMBROŻEK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Jerzy BAŁDYGA Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Jacek BANASZAK Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Grażyna BARTELMUS Inst. Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Marek BEREZOWSKI Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Marek BIELIŃSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE Inst. Gosp. Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Kraków
Doc. dr inż. Franciszek BROMBEREK Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lubomira BRONIARZ-PRESS Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Jolanta BRYJAK Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr hab. inż. Paweł BUDZYŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Andrzej CHACUK, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Włodzimierz CIESIELCZYK, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Krzysztof DUTKOWSKI, prof. PK Politechnika Koszalińska, Koszalin
Prof. dr hab. inż. Michał DYLĄG Inst. Zaawansowanych Technik Wytwórczych, Kraków
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Sławomir FAJKIS Główny Instytut Górnictwa, Katowice
Dr hab. inż. Gabriel FILIPCZAK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Tadeusz GLUBA Politechnika Łódzka, Łódź
Dr Grzegorz GRABOWSKI AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Leon GRADOŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Józef GROCHOWICZ Europejska Szkoła Wyższa, Sopot
Dr hab. inż. Marek GRYTA, prof. ZUP Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Roman HEJFT Politechnika Białostocka, Białystok
Dr hab. inż. Marek HENCZKA, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Marek HRYNIEWICZ, prof. AGH AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr hab. inż. Maciej JABŁOŃSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Zdzisław JAWORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Jerzy KAMIEŃSKI Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Władysław KAMIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Antoni KOZIOŁ Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Liliana KRZYSTEK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Czesław KUNCEWICZ, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. Inż. Krzysztof KUPIEC, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr inż. Marek MACKO Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Janusz MAGIERA Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, prof.  AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Marek MOLENDA Instytut Agrofizyki PAN, Lublin
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOLGA Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Halina MURASIEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr inż. Janusz MUSIAŁ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Józef NASTAJ, prof. ZUP Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Andrzej NOWORYTA Politechnika Wrocławska, Wrocław
Dr inż. Andrzej OBRANIAK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Zdzisław PAKOWSKI, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Roman PETRUS Politechnika Rzeszowska, Rzeszów
Dr inż. Jarosław POBEREŻNY Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Wioletta PODGÓRSKA, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Ryszard POHORECKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Rafał RAKOCZY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr hab. inż. Antoni ROŻEŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Jerzy SĘK, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Stanisław SIENIUTYCZ Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Stanisław SKONECKI, prof. UP Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
Dr hab. inż. Tomasz R. SOSNOWSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Michał STYP-REKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr Radek ŠULC Technical University, Prague
Prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Daniela SZANIAWSKA Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Kazimierz SZTABA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Dr inż. Magdalena SZUMERA AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Zbigniew SZWAST Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Marek ŚCIĄŻKO, prof. IChPW Inst. Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
Prof. dr hab. inż. Bolesław TABIŚ Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Barbara TAL-FIGIEL, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Jan THULLIE, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż Elwira TOMCZAK Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Andrzej TOMPOROWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI Politechnika Opolska, Opole
Dr hab. inż Anna TRUSEK-HOŁOWNIA, prof. PWr  Politechnika Wrocławska, Wrocław
Prof. dr hab. inż. Tadeusz TUMIDAJSKI AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Dr hab. inż. Wojciech WEINER, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Piotr WODZIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Ryszard WÓJTOWICZ Politechnika Krakowska, Kraków
Dr inż. Elżbieta WSZELACZYŃSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Anna ZALEWSKA Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lidia ZANDER Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn
Prof. dr hab. inż. Ireneusz ZBICIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź


Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

LISTA  RECENZENTÓW
 opiniujących prace do publikacji w 2012 roku

Dr inż. Anna ANTECKA Politechnika Łódzka, Łódź
Dr Przemysław BERNAT Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr hab. inż. Jolanta BIEGAŃSKA, prof. PŚl Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Marek BIELIŃSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Marcin BIZUKOJĆ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Andrzej BOCHAT Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lubomira BRONIARZ-PRESS Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Grzegorz BUJACZ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż Wojciech GAMROT Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice
Dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI, prof. PŚl Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Paweł GŁUSZCZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Henryk HOLKA, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr inż. Iwona HOŁOWACZ Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr inż. Teresa JAMRÓZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Halina KALINOWSKA Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Jerzy KAMIEŃSKI Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Anna KLEPACZ-SMÓŁKA Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Zbigniew KŁOS Politechnika Poznańska, Poznań
Prof. dr hab. inż. Liliana KRZYSTEK Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Hubert LATOŚ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Stanisław LEDAKOWICZ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. Katarzyna LISOWSKA, prof. UŁ   Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr hab.inż. Ewa LIWARSKA-BIZUKOJĆ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr Zofia MODRZEJEWSKA Politechnika Łódzka, Łódź
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Michał PALICA Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. Katarzyna PARASZKIEWICZ, prof. UŁ Uniwersytet Łódzki, Łódź
Dr inż. Katarzyna PAŹDZIOR Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Kazimierz PESZYŃSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Doc. dr inż. Jerzy RACZEK Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. Piotr RODZIEWICZ, prof. UP Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław
Dr inż. Paweł SOBIESZUK Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Michał STYP-REKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr Radek ŠULC Technical University, Prague
Prof. dr hab. inż. Joanna SURMACZ-GÓRSKA Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Ewa SZAJDZIŃSKA-PIĘTEK,prof.PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Aleksander ŚWITOŃSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Barbara TAL-FIGIEL, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr hab. inż. Jan THULLIE, prof. PŚl Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab. inż. Andrzej TOMPOROWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Roman ULBRICH Politechnika Opolska, Opole
Dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Dr hab. inż. Joachim ZIMNIAK, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz

Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

  LISTA  RECENZENTÓW
 opiniujących prace do publikacji w 2011 roku

Doc. dr inż. Janusz ADAMIEC Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Marek BIELIŃSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Andrzej BIŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Tomasz CIACH, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Krzysztof CYBULSKI, prof. GIG GIG, Katowice
Prof. dr hab. inż. Michał DYLĄG Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż Roman GAWROŃSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Lech GRADOŃ Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Jan HEHLMANN Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Marek HENCZKA, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Zdzisław JAWORSKI Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Jerzy KAMIEŃSKI Politechnika Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Czesław KUNCEWICZ, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Stanisław MASIUK Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOLGA Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Arkadiusz MOSKAL Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Michał PALICA Politechnika Śląska, Gliwice
Dr hab.inż. Wojciech PIĄTKIEWICZ, Prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. n. med Michał PIROŻYŃSKI CMKP, Warszawa
Dr hab. inż. Wioletta PODGÓRSKA, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Rafał RAKOCZY Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Dr hab. inż. Jerzy SĘK, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Tomasz R. SOSNOWSKI, prof. PW Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Barbara TAL-FIGIEL, prof. PK Politechnika Krakowska, Kraków
Dr inż. Andrzej TOMPOROWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Piotr WODZIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Lidia ZANDER, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn


Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie
 za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma

LISTA  RECENZENTÓW
  opiniujących prace do publikacji w 2010 roku

Prof. dr hab. inż. Jerzy BAŁDYGA Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr hab. inż. Marek BIELIŃSKI, prof. UTP Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Lubomira BRONIARZ-PRESS Politechnika Poznańska, Poznań
Dr hab. inż. Bogdan CHACHULSKI Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Andrzej CHMIELEWSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Michał DYLĄG Politechnka Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Marek DZIUBIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Józef FLIZIKOWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Dr hab. inż. Andrzej GIERCZYCKI, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Jan HEHLMANN Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Andrzej HEIM Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Jerzy KAMIEŃSKI Politechnka Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Władysław KAMIŃSKI Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Joanna KARCZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Szczecin
Prof. dr hab. inż. Bożenna KAWALEC-PIETRENKO Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Tomasz KILJAŃSKI, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Dr hab. inż. Czesław KUNCEWICZ, prof. PŁ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Stanisław LEDAKOWICZ Politechnika Łódzka, Łódź
Prof. dr hab. inż. Jerzy MAGIERA Politechnka Krakowska, Kraków
Prof. dr hab. inż. Eugeniusz MOLGA Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Adam MROZIŃSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Andrzej NOWORYTA Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Albert PODGÓRSKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Dr inż. Janusz PODSTAWCZYŃSKI Politechnika Gdańska, Gdańsk
Prof. dr hab. inż. Ryszard POHORECKI Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Piotr SYNOWIEC Politechnika Śląska, Gliwice
Prof. dr hab. inż. Krzysztof SZEWCZYK Politechnika Warszawska, Warszawa
Prof. dr hab. inż. Maria SZPAKOWSKA Politechnika Gdańska, Gdańsk
Dr hab. inż. Jan THULLIE, prof. PŚL Politechnika Śląska, Gliwice
Dr inż. Andrzej TOMPOROWSKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Bydgoszcz
Prof. dr hab. inż. Leon TRONIEWSKI Politechnika Opolska, Opole
Prof. dr hab. inż. Krzysztof WARMUZIŃSKI Instytut Inżynierii Chemicznej PAN, Gliwice
Dr hab. inż. Stanisław WITCZAK, prof. PO Politechnika Opolska, Opole
Dr hab. inż. Lidia ZANDER, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Redakcja wyraża Recenzentom serdeczne podziękowanie  za wkład pracy i troskę o utrzymanie wysokiego poziomu czasopisma