Konferencje programowe Narodowego Centrum Nauki w 2017 roku

W najbliższych miesiącach zorganizowanych zostanie 6 kolejnych konferencji programowych
Narodowego Centrum Nauki:

Ścieżki kariery i rozwój młodej kadry naukowej
26-27 stycznia, Katowice;

Doskonałość naukowa – jak równać do najlepszych
23-24 lutego, Poznań;

Doskonałość akademicka – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia
29-30 marca, Lublin;

Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian
26-27 kwietnia, Gdańsk;

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego
25-26 maja, Łódź

Ustrój i zarządzanie w szkolnictwie wyższym
19-20 czerwca, Warszawa

 Ten cykl spotkań naukowych zwieńczy

Narodowy Kongres Nauki
19-20 września, Kraków

Szczegółowe informacje:    https://nkn.gov.pl