Dwumiesięcznik
INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA
ukazuje się od 1961 roku
pod patronatem
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
oraz
Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

Czasopismo jest poświęcone problemom obliczeń procesowych i zagadnieniom projektowo – konstrukcyjnym aparatury i urządzeń stosowanych w przemysłach przetwórczych, w tym szczególnie  w  przemyśle  chemicznym,  petrochemicznym,  rolno-spożywczym,  jak  również
w energetyce, gospodarce komunalnej i w ochronie środowiska.

Przeznaczone   jest   zarówno  dla  pracowników   badawczych,   projektantów,   konstruktorów,   jak   i   dla   menadżerów  oraz   inżynierów  ruchowych.

W czasopiśmie publikowane są artykuły o szerokim spektrum tematycznym, obejmującym problematykę procesów i operacji jednostkowych inżynierii chemicznej, bio- i nanotechnologie, inżynierię biomedyczną, recykling, bezpieczeństwo procesowe oraz obliczenia i projektowanie aparatów w aspekcie poprawy wydajności, lepszego wykorzystania surowców, oszczędności energii i ochrony środowiska.

Publikowane  prace  są  recenzowane przez  specjalistów.  Autorzy uzyskują 7 pkt.
w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2015).

Czasopismo jest   indeksowane w następujących bazach:

Chemical Abstracts Service, platforma SciFinder:
Coden: IZACAX


BazTech
– Baza Polskich Czasopism technicznych

Google Scholar – wyszukiwarka tekstów naukowych
Index Copernicus International

ARIANTA-2

ARIANTA
NAUKOWE I BRANŻOWE POLSKIE CZASOPISMA ELEKTRONICZNE
tib German National Library of Science and Technology (TIB)
LEIBNIZ-Informationszentrum Technik und Naturwissenschaften Universitätsbibliothek
EZB EZB   Electronic Journals Library
Die Elektronische Zeitschriftenbibliothek
University Library of Regensburg, Germany
WorldCat_2 WorldCat – the world’s largest network
of library content and services

VINITI_2

Electronic catalog of scientific and technical literature VINITI RAS – Review journal
All-Russian Institute of Scientific and Technical Information of the Russian Academy of Sciences
ceon Biblioteka Nauki prowadzona przez CEON (Centrum Otwartej Nauki), ICM UW (Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego)Wydawca:

Zarząd Główny SIMP

Oficyna Wydawnicza SIMPRESS

ul. Świętokrzyska 14a

00-050 Warszawa

Redaktor naczelny

dr inż. Józef Zioło

Kolegium Redakcyjne Rada Programowa Lista Recenzentów Cytowania Prenumerata Reklama