PRENUMERATA  na  rok  2019
          Koszt całorocznej prenumeraty (6 numerów) w 2019 roku
wynosi 300 zł (brutto, w tym 5% VAT)

Zamówienia na prenumeratę można dokonać za pośrednictwem:

SIGMA-NOT Sp. z o.o. Wydawnictwo czasopism i książek technicznych
00-950 Warszawa, ul. Ratuszowa 11, skr. poczt. 1004
Zamówienie za pomocą formularza na stronie internetowej:
http://www.sigma-not.pl/prenumerata-czasopism-wydawnictwa-sigma-not.html
(wybór tytułu w zakładce: Czasopisma innych wydawców)

GARMOND Press S.A. Kolportaż i prenumerata prasy
tel./fax: (32) 209-26-62;         tel. (32) 209-27-72
e-mail: prenumerata.katowice@garmondpress.pl
Zamówienie za pomocą formularza na stronie internetowej:
http://www.garmondpress.pl/prenumerata

KOLPORTER S.A. Dystrybucja prasy i książek
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
tel. (41) 367-88-88     fax: (41) 346-27-82
Strona internetowa: http://www.kolporter.com.pl/prenumerata_dla_firm_i_instytucji
Druk zamówienia: http://www.kolporter.com.pl/gfx/dok/dp/formularz-prenumerata.pdf

ZAKUPY POSZCZEGÓLNYCH NUMERÓW (cena 1 egz. wynosi 50 zł brutto)
Zarząd Główny SIMP, Oficyna SIMPRESS, ul. Świętokrzyska 14a, 00-050 WARSZAWA

Dodatkowych informacji udziela redakcja czasopisma
e-mail: redakcja @inzynieria-aparatura-chemiczna.pl  (usuń spację przed @)