Procedury zabezpieczające

REDAKCJA CZASOPISMA ?INŻYNIERIA I APARATURA CHEMICZNA?
STOSUJE ZESTAW PROCEDUR ZABEZPIECZAJĄCYCH

WG PONIŻSZEGO WZORCA

 1. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację:
 2. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat:
 3. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o sfabrykowanie danych:
  • Podejrzenie o sfabrykowanie danych w zgłoszonym manuskrypcie
  • Podejrzenie o sfabrykowanie danych w opublikowanym artykule
 4. Zmiany na liście autorów:
  • Autor koresp. prosi o dodanie kolejnego autora przed opublikowaniem
  • Autor koresp. prosi o usunięcie autora przed opublikowaniem
  • Prośba o dodanie kolejnego autora po opublikowaniu
  • Prośba o usunięcie autora po opublikowaniu
 5. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe
 6. Jak zauważyć problemy z autorstwem
 7. Sposób postępowania w przypadku, gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w zgłoszonym manuskrypcie
 8. Sposób postępowania w przypadku, gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w opublikowanym artykule
 9. Sposób postępowania gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem
 10. Sposób postępowania w przypadku podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora
 11. Jak odpowiedzieć demaskatorom, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia bezpośrednio
 12. Jak odpowiedzieć demaskatorom, którzy zgłosili swoje zastrzeżenia za pośrednictwem mediów społecznościowych