CENNIK   OGŁOSZEŃ  I  REKLAM

  1. Ceny podstawowe ogłoszeń
   czarno-białe 1/8 strony A4 215, 00 zł
   1/4 strony A4 355,00 zł
   1/2 strony A4 590,00 zł
   1 strona A4 990,00 zł
  2. Dodatki do ceny podstawowej
   Za każdy dodatkowy kolor 25%
   Za pełny kolor 100%
   za ogłoszenie na IV stronie okładki 100%
   za ogłoszenie na II stronie okładki 75%
   za ogłoszenie na III stronie okładki 50%
  3. Ogłoszenie na I stronie okładki
   czarnobiałe 1600,00 zł
   kolorowe 2100,00 zł
  4. Rabaty
   za ogłoszenie zamieszczone 2-krotnie 20%
   za ogłoszenie zamieszczone 3 i 4-krotnie 30%
   za ogłoszenie zamieszczone 5-krotnie i wiecej 50%
   dla ogłoszeniodawców z opłacona całoroczna prenumerata 10%

Do podanych cen doliczany jest podatek VAT 23%