Rok 2018 nr 6

2018-6

Inż. Ap. Chem. 2018, 57, nr 6
SPIS TREŚCI NUMERU pobierz spis Str.
STRESZCZENIA
Artykuły naukowe:
J. HAPANOWICZ, A. SZYDŁOWSKA: Wpływ warunków przepływu na lepkość układu dyspersyjnego ciecz-ciecz

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 6, 165-166                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki badań lepkości ciekłych układów dyspersyjnych. Jako składniki badanych układów dwufazowych wykorzystano oleje maszynowe i wodę. Podczas badań mierzono opory przepływu układu ciecz-ciecz na określonym odcinku rury o znanej średnicy. Na podstawie otrzymanych wyników wykreślono rurowe krzywe płynięcia oraz wyznaczono lepkość płynącej substancji dwufazowej. Analiza wyników badań dała podstawę do oceny wpływu warunków przepływu na lepkość układu dyspersyjnego ciecz-ciecz. W pracy odniesiono się również do problematyki poprawnej metodyki pomiaru lepkości ciekłych układów dyspersyjnych.
Słowa kluczowe:
lepkość, układ dyspersyjny ciecz-ciecz, krzywa rurowa, reometr rurowy
165
——————————————————————————————————–
M. JASIŃSKA,  J. BAŁDYGA, M. MAŃKOWSKI: Model reologiczny dla gęstych emulsji


Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 6, 167-169                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono metodę modelowania reologii gęstych, polidyspersyjnych  emulsji oraz zastosowano tę metodę w kombinacji z CFD i równaniem bilansu populacji do modelowania przepływu emulsji i dyspersji kropel w mieszalnikach typu rotor-stator. Przedstawiono wpływ warunków formulacji emulsji na jej właściwości reologiczne. Zbadano wpływ obecności zaadsorbowanej na powierzchni kropel warstewki polimeru; efekt grubości warstewki jest znaczący tylko dla niskich szybkości ścinania. Określono również wpływ ułamka objętości fazy rozproszonej dla maksymalnego upakowania na lepkość emulsji.
Słowa kluczowe: gęste emulsje, reologia, rotor-stator
167
——————————————————————————————————–
M. MARKOWSKA, A. FUS, S. WŁODARCZAK, I. KRUSZELNICKA, M. OCHOWIAK: Symulacje CFD procesu separacji układu ciało stałe-ciecz w zmodyfikowanych osadnikach wirowych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 6, 170-171                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych procesu separacji układu ciało stałe-ciecz w nowych konstrukcyjnie osadnikach wirowych. Wykorzystano model burzliwości k-? i model DPM oprogramowania ASNYS Fluent 19.0. Badania przeprowadzono  dla osadników wirowych posiadających króciec wlotowy zanurzony na różnej głębokości oraz przegrodę, której położenie zmieniano. Badania doświadczalne potwierdziły słuszność zastosowania
wymienionych modeli. Przedstawiono trajektorie cząstek uzyskane podczas symulacji, które potwierdziły powstawanie ruchu wirowego i prezentowały czas przebywania cząstek ciała stałego wewnątrz osadnika. Konstrukcja o najwyższym stopniu separacji posiadała przegrodę ulokowaną pośrodku między ujściem z króćca wlotowego i wylotowego w osi aparatu.
Słowa kluczowe: symulacje CFD, osadnik wirowy, separacja ciało stałe-ciecz, przegroda, sprawność separacji
170
——————————————————————————————————–
K. PEPLIŃSKI: Ocena wybranych cech wypraski otrzymanej w warunkach rzeczywistych i podczas symulacji wtryskiwania

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 6, 172-173                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono przykładowe zastosowanie oprogramowania do projektowania i wytwarzania wytworów oraz narzędzi wtryskowych Cadmould do analizy wypełnienia gniazda formy i skurczu przetwórczego na przykładzie wypraski technicznej. Warunki symulacji numerycznej odniesiono do rzeczywistych warunków wytwarzania wyprasek.
Słowa kluczowe: wtryskiwanie, wypraska techniczna, symulacje, Cadmould
172
——————————————————————————————————–
A. TROSZYŃSKI, R. POLASIK: Uwarunkowania techniczne wieloosiowej obróbki elektrochemicznej w aspekcie struktury geometrycznej powierzchni obrobionej

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 6, 174-175                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono wyniki przeprowadzonych prac eksperymentalnych dotyczących weryfikacji opracowanej, oryginalnej metody wieloosiowego kształtowania powierzchni techniką ECM. Wykonano pomiary struktury geometrycznej powierzchni. Scharakteryzowano powierzchnię obrobioną, uzyskaną po wprowadzeniu zmian w stanowisku badawczym. Wskazano na możliwość stosowania opisanego sposobu kształtowania powierzchni z zastosowaniem wieloosiowej obróbki ECM.
Słowa kluczowe: inżynieria mechaniczna, ECM, chropowatość powierzchni
174
——————————————————————————————————–
K. TYSZCZUK, M. JANKOWSKI, M. BRZOZOWSKI: Konstrukcja rozdrabniacza i proces rozdrabniania nasion oleistych

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 6, 176-177                                            pobierz plik artykułu

Przedstawiono opis prac konstrukcyjnych i eksperymentalnych, których celem było zbudowanie przemysłowej wersji precyzyjnego rozdrabniacza do nasion oleistych. Istotnym zagadnieniem okazało się zamodelowanie parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych jako zmiennych dla prowadzonych eksperymentów. Zastosowanie algorytmów genetycznych i oceny produktu metodą wizyjną pozwoliło na przeprowadzenie optymalizacji konstrukcji i uzyskanie nastaw urządzenia dla różnych rodzajów nasion oleistych. Badania toksyczności potwierdziły wysoką jakość produktu.
Słowa kluczowe: rozdrabnianie, rozdrabniacz, konstrukcja, nasiona oleiste
176
——————————————————————————————————–
A. ZALEWSKA, I. GRUBECKI:  Wpływ zawartości zagęszczacza poliuretanowego na właściwości użytkowe powłok malarskich

Inż. Ap. Chem., 2018, 57, 6, 178-179                                            pobierz plik artykułu

Przeprowadzono badania ciekłej dyspersji stanowiącej materiał malarski i określono wpływ zawartości zagęszczaczy na właściwości fizyczne (lepkość wyrażoną czasem wypływu, ściekalność, napięcie powierzchniowe) przygotowanych dyspersji oraz odporność mechaniczną powłok naniesionych na płytki metalowe. Stwierdzono, że wzrost zawartości zagęszczaczy w układzie poprawia właściwości aplikacyjne farb oraz twardość względną i odporność na zarysowania uzyskanych powłok.
Słowa kluczowe: wodne kompozycje lakierowe, zawartość zagęszczacza, odporność mechaniczna
178
——————————————————————————————————–