Wprowadzanie informacji o artykułach

opublikowanych w czasopiśmie


INŻYNIERIA  I   APARATURA CHEMICZNA


do
Modułu Sprawozdawczego PBN

https://pbn.nauka.gov.pl/help/pl/modul-sprawozdawczy/dodawanie-publikacji/280-dodawanie-artykulu-do-modulu

 

?Informujemy, że wszystkie artykuły opublikowane w latach 2009-2018 w czasopiśmie „Inżynieria
i Aparatura Chemiczna” zostały już przez redakcję wprowadzone (łącznie z cytowaną w artykule literaturą) do PBN.

W związku tym kolejne wprowadzanie artykułu z tego zakresu zostało bardzo uproszczone. Po wpisaniu nazwy czasopisma oraz tytułu artykułu pokazują się odpowiednie dane wcześniej wprowadzone przez redakcję. Można je uzupełnić o dalsze informacje nieobowiązkowe.

W dziale: Pełen tekst publikacji

                 f) Otwarty dostęp można nieobowiązkowo dodać:

                 Rodzaj tekstu:   Ostateczna wersja wydawcy

                 Licencja:            Creative Commons BY-NC-ND 3.0 PL

WAŻNA UWAGA:

Zgodnie z naszymi „Wskazówkami dla autorów”:
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/wskazowki-dla-autorow/

a w szczególności ze względu na podpisaną „Umowę o przeniesieniu praw autorskich” na redakcję:
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/Przeniesienie_praw_autorskich.pdf

Redakcja nie udziela Autorom prawa do zdeponowania publikacji w żadnym repozytorium, ani w PBN.
Pełny tekst publikacji jest wyłącznie dostępny na stronach internetowych redakcji (zakładka: Archiwum), np.:
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/archiwum/2015-2/

Autor  nie posiada prawa do zdeponowania niniejszej publikacji w repozytorium centralnym PBN.

                  h) Abstrakty    oraz    c) Słowa kluczowe
Należy skopiować opublikowany tekst streszczenia w jęz. polskim ze strony czasopisma, np.:
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/rok-2015-nr-3/
lub w jęz. angielskim (zweryfikowany), np.:
http://chemical-engineering-equipment.eu/2015/07/2015-issue-3/