XXV Kongres Techników Polskich oraz III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich 16 -18 czerwca 2016, Wrocław

Celem obu spotkań inżynierskich jest integracja i wymiana doświadczeń będących udziałem inżynierów z kraju oraz mieszkających
i pracujących poza jego granicami.

Tematami debat plenarnych i konferencji naukowo-technicznych w czasie obu wydarzeń będą m.in. istotne dla polskiej gospodarki zagadnienia:

  • relacje między nauką a gospodarką, w tym transfer zaawansowanych technologii,
  • kształcenie inżynierów,
  • stan polskiej elektryki oraz transportu,
  • rozwój techniki a uwarunkowania ekologiczne.

Uczestnicy będą mogli zapoznać się z raportem wypracowanym na II Kongresie Elektryków Polskich (przygotowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich – SEP), a także z najnowszymi tendencjami Information Technology w odniesieniu do urządzeń i aplikacji. Interesującymi tematami będzie współdziałanie techniki z medycyną, gospodarka wodna a zmiany klimatyczne oraz infrastruktura – budownictwo – BIM.

W czasie wrocławskich obrad zostaną podjęte także aktualne obecnie zagadnienia strefy wolnego handlu między USA a UE oraz roli inżynierów w reindustrializacji.

Więcej informacji na stronach: ktp.enot.pl oraz SZip.org.pl

wg Biuletynu Informacyjnego FSN-T NOT