Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,

że dnia 12 listopada 2020 roku zmarł w wieku 89 lat

prof. zw. dr hab. inż. Karol Franciszek Machej

nekrolog_ornament

w latach 1983 – 2008 Redaktor Naczelny, a następnie członek Rady Programowej czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”.

Wybitny uczony, specjalista w dziedzinie inżynierii chemicznej, absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na podstawie przedłożonej pracy doktorskiej wykonanej pod kierunkiem prof. dr inż. Tadeusza Hoblera. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w roku 1981, a profesorem zwyczajnym został mianowany w roku 1995.

W uznaniu szerokiej wiedzy Profesora i jego autorytetu powoływano Go do pełnienia szeregu funkcji honorowych i zawodowych. Był autorytetem w środowisku inżynierii chemicznej, czego potwierdzeniem jest Jego wieloletnie członkostwo w Komitecie Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN przy Wydziale IV Nauk Technicznych oraz członkostwo w szeregu rad naukowych.

Pełnił szereg odpowiedzialnych funkcji na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej, w tym Dziekana  Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz Dyrektora Instytutu Inżynierii Chemicznej i Budowy Aparatury. Za swą działalność dydaktyczną i naukową prof. Karol Machej otrzymał szereg nagród Rektora Politechniki Śląskiej oraz czterokrotnie był nagradzany nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Był odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 40-lecia PRL, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskiej.

REDAKCJA
RADA PROGRAMOWA
czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna”

 

Zob. Curriculum Vitae
http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2011/2011-4/InzApChem_2011_4_13-14.pdf